Gebruiksaanwijzing RYOBI CHT9640 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHT9640. Wij hopen dat dit RYOBI CHT9640 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHT9640 te teleladen.


RYOBI CHT9640 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CHT9640 SCHEMA ELECTRIC (16 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHT9640SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El término "máquina o herramienta eléctrica" que se emplea en las instrucciones de seguridad que se indican a continuación designa tanto las herramientas eléctricas que se conectan a la red de alimentación eléctrica como las herramientas inalámbricas. Limpie la máquina después de cada utilización: consulte las instrucciones de las secciones "Limpiar el cortabordes" y "Guardar el cortabordes". Coloque la batería en el cargador, alineando las nervaduras de la batería con las ranuras del cargador. Scollegare l'apparecchio o rimuovere la batteria prima di procedere ad eventuali regolazioni, alla sostituzione degli accessori o prima di riporlo. [. . . ] Laat de drukschakelaar los, wacht tot de motor geheel stilstaat en verwijder daarna de accu voordat u het apparaat gaat reinigen, repareren of afstellen. Deze grastrimmer is uitsluitend bedoeld voor het trimmen van gras en struikgewas en voor het afwerken. Zorg dat de draadkop nergens mee in aanraking komt als u het apparaat inschakelt. Als de grastrimmer een obstakel raakt of er iets in de draadkop blijft zitten, stop het apparaat dan onmiddellijk, verwijder de accu en controleer of er misschien onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het apparaat niet meer totdat de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd. Gebruik het apparaat niet als bepaalde onderdelen niet goed meer bevestigd zijn of beschadigd zijn. Raak de draadkop niet aan en probeer hem ook niet met de hand stil te zetten als hij draait. Zet altijd de motor stop als u niet aan het maaien bent of als u zich verplaatst van de ene plek naar de andere plek. De afschermkap moet altijd normaal op het apparaat zijn gemonteerd als u de grastrimmer gebruikt. Gebruik de grastrimmer niet als het maaidraad niet geschikt is of niet op de juiste manier uitsteekt. Zorg dat er zich geen afsnijdsel of andere materialen ophopen in het apparaat. Als het laadapparaat overgaat op de snellaadmodus, gaan het gele en het groene lampje uit en gaat het rode lampje aan. Als het gele en het groene lampje na 15 minuten nog steeds branden, trekt u het accupak uit het laadapparaat, wacht u één minuut en stopt u het daarna weer terug in het laadapparaat. Als na nog eens 15 minuten het gele en het groene lampje nog steeds niet zijn uitgegaan, betekent dit dat uw accupak defect is en dus niet meer kan worden opgeladen. Zodra de accu volledig geladen is, gaat het rode lampje uit en gaat het groene lampje aan. Na normaal gebruik van de accu is ongeveer één uur nodig om hem volledig te laden en anderhalf uur om een geheel ontladen accu weer op te laden. INSTALLEER het laadapparaat NIET op een plek waar de temperatuur buitengewoon hoog of laag is. U moet dus eerst de accu opladen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Opmerking: Tijdens de eerste laadcyclus wordt de accu niet helemaal geladen. Pas na meerdere oplaadcyclussen (gebruik van het apparaat, gevolgd door opladen) zal de accu zich helemaal gaan laden. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET LADEN VAN WARME ACCU'S Wanneer u uw grastrimmer langdurig achtereen gebruikt, wordt de accu warm. Als de accu warm is, laat u hem eerst ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u begint met opladen. [. . . ] controleer of de draadkop en ander delen op beschadigingen en reinig alles grondig. Trek hard aan het draad en de spoel om te voorkomen dat het zich vanzelf afwikkelt en doe daarna de beschermkap op de spoel. Houd de beschermkap en de spoel vast aan de knop van de draadtoevoer, plaats het geheel in de spoelhouder en voer daarna het maaidraad door de opening in de houder van de spoel. Opmerking: de lippen van de beschermkap van de spoel moeten uitgelijnd zijn met de gleuven van de houder van de spoel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHT9640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHT9640 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag