Gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1802P SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1802P. Wij hopen dat dit RYOBI CHI1802P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1802P te teleladen.


RYOBI CHI1802P SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (694 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHI1802PSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Para evitar situaciones peligrosas, utilice la máquina únicamente para las tareas para las que ha sido diseñada. Cuando el freno funciona correctamente, se suelen ver chispas por las ranuras de ventilación del cárter. Como su nombre lo indica, puede colocar y retirar a mano las puntas de atornillar o las brocas. Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. [. . . ] Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van deze veiligheidsvoorschriften. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. g) Neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCUPAK a) Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. Steek de stekker niet in het stopcontact als de schakelaar op AAN staat om ongelukken te voorkomen. Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat eventuele reparaties of onderhoud uitvoeren door een deskundige. Het verkeerd hermonteren van het apparaat kan gevaar voor elektrische schokken of brand veroorzaken. Trek de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat onderhouden of schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken te beperken. De schakelaar van het apparaat op UIT zetten helpt niet tegen elektrische schokken. Laat de stekker van het laadapparaat niet in het stopcontact als u het niet gebruikt. Raak nooit een niet-geïsoleerd deel van de uitgangsconnector of een niet-geïsoleerde accuklem aan om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u dit apparaat uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. Snelspanboorhouder Aan/uit-schakelaar Draairichtingschakelaar (voor / achter) Schroefbits Accupak Vergrendelingen Druk op de vergrendelingen om het accupak eruit te trekken Instelring afslagkoppel Kleiner koppel Groter koppel Klopboorstand Boorstand Achter Voor Boor verwijderen (losdraaien) Boor vastzetten (vastdraaien) Hoge versnelling (2) Lage versnelling (1) Laadapparaat Controlelampje Laadapparaat Groen lampje Rood lampje Druk het accupak goed aan om te zorgen dat de klemmen van het accupak goed zijn vastgeklikt in de contacten van het laadapparaat. Het lampje op het laadapparaat gaat branden zodra het laadapparaat op de stroom is aangesloten. Dit lampje geeft aan dat uw apparaat wordt opgeladen; het lampje blijft net zo lang branden tot u de stekker weer uit het stopcontact trekt. [. . . ] Gebruik uitsluitend het laadapparaat dat samen met de accu is geleverd. Gebruik het laadapparaat uitsluitend voor een spanning van 230V 50 Hz AC (de normale netspanning). Zorg ervoor dat de stekkers van het netsnoer en het laadapparaat goed zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de ribbels van de accu precies passen in de groeven van de houder van het laadapparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHI1802P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHI1802P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag