Gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1802M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1802M. Wij hopen dat dit RYOBI CHI1802M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1802M te teleladen.


RYOBI CHI1802M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3546 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CHI1802M SCHEMA (447 ko)
   RYOBI CHI1802M SCHEMA (447 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHI1802M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest. De stekker van het elektrische apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Gebruik nooit een verloopstekker met elektrische apparaten met aardaansluiting. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard oppervlak. [. . . ] Een laadapparaat dat voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als het voor een ander type accu wordt gebruikt. Gebruik dit laadapparaat uitsluitend voor accu's van het nikkelcadmium (NiCad) type om het gevaar voor lichamelijk letsel te beperken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: a. De stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; b. Het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden. Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een deskundige. Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok of op een andere manier beschadigd is of als het gevallen is. Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat eventuele reparaties of onderhoud uitvoeren door een deskundige. Het verkeerd hermonteren van het apparaat kan gevaar voor elektrische schokken of brand veroorzaken. Trek de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat onderhouden of schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken te beperken. De schakelaar van het apparaat op UIT zetten helpt niet tegen elektrische schokken. Laat de stekker van het laadapparaat niet in het stopcontact als u het niet gebruikt. Raak nooit een niet-geïsoleerd deel van de uitgangsconnector of een niet-geïsoleerde accuklem aan om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u dit apparaat uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. [. . . ] Door verkeerd gebruik kunt u uw machine en ook het werkstuk beschadigen. Probeer niet om veranderingen aan uw apparaat aan te brengen of om accessoires toe te voegen die niet zijn aanbevolen. Dergelijke aanpassingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Chucken kan glida i din hand eller din hand kan slira och komma i kontakt med roterande borr eller skruvbits, vilket kan förorsaka en olycka och allvarliga kroppsskador. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHI1802M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHI1802M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag