Gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1442P SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1442P. Wij hopen dat dit RYOBI CHI1442P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI1442P te teleladen.


RYOBI CHI1442P SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (566 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHI1442PSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat. Til uw apparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit. [. . . ] Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. Houd de accu wanneer deze niet gebruikt wordt uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken, hetgeen brandwonden of brand zou kunnen veroorzaken. kortsluiting van de contacten van de accu kan vonken , brandwonden of brand veroorzaken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. Gebruik de hulphandgreep die bij het apparaat (alleen model CHI-1442/CHI-1802) is meegeleverd. Als u de macht over het apparaat verliest, kan dat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. Als u een accupak in een apparaat steekt dat "AAN" staat kunt u ongelukken veroorzaken. Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is opgegeven. Snelspanboorhouder Instelring afslagkoppel Drukschakelaar Keuzeknop versnellingstand (hoog - laag) Snelkiezer werkstand Draairichtingschakelaar (rechts/links/vergrendeling) Opbergvak(ken) voor schroefbits Opbergvak voor de magnetische schroefbithouder Magneetplaat Magnetische schroefbithouder Accupak Vergrendellippen Druk op de vergrendelingen om het accupak los te maken Voor (rechtsom - indraaien) Achter (linksom - uitdraaien) Hoge versnelling (2) Lage versnelling (1) Schroefstand Boorstand (slipkoppeling is uitgeschakeld) Klopboorstand Klauwen van de boorhouder Vastzetten (aandraaien) Verwijderen (losdraaien) Boor (niet bijgeleverd) Schroefbit Kleiner koppel Groter koppel Inkeping Nokken Bevestigingsring van de handgreep Diepteaanslaghouder Hulphandgreep Diepteaanslag Boordiepte Laadapparaat Groen lampje Rood lampje U moet dus eerst de accu opladen voordat u de machine gaat gebruiken. Opmerking: Tijdens de eerste laadcyclus wordt de accu niet helemaal geladen. Pas na meerdere oplaadcyclussen (gebruik van het apparaat, gevolgd door opladen) zal de accu zich helemaal gaan laden. OM DE ACCU TE LADEN Gebruik uitsluitend het laadapparaat dat samen met de accu is geleverd. Gebruik het laadapparaat uitsluitend voor een spanning van 230V 50 Hz AC (de normale netspanning). Zorg ervoor dat de ribbels van de accu precies passen in de groeven van de houder van het laadapparaat. Druk het accupak goed aan om te zorgen dat de klemmen van het accupak goed zijn vastgeklikt in de contacten van het laadapparaat. Zodra de accu volledig geladen is, dooft het rode ampje en gaat het groene lampje branden. Na normaal gebruik van een accu is ongeveer één uur nodig om hem volledig te laden. Installeer het laadapparaat NIET op een plaats waar de temperatuur buitengewoon hoog of laag is. De werking van het laadapparaat is optimaal bij temperaturen tussen 10°C en 38°C. [. . . ] Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie en dergelijke. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die de kunststof broos kunnen maken, beschadigen of aantasten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHI1442P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHI1442P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag