Gebruiksaanwijzing RYOBI CHI-1802P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI-1802P. Wij hopen dat dit RYOBI CHI-1802P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHI-1802P te teleladen.


RYOBI CHI-1802P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7526 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHI-1802P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen. C) Houd kinderen en omstanders op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest. 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID a) De stekker van het elektrische apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. [. . . ] Een laadapparaat dat bestemd is voor een bepaald type accu, kan brand veroorzaken als het wordt gebruikt voor een ander type accu. C) Alleen een bepaald type accu's mag worden gebruikt met accugereedschap. 37 d) Als het accupak niet wordt gebruikt, dient u het weg te houden uit de buurt van metalen voorwerpen zoals: paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine voorwerpen van metaal die eventueel beide accuklemmen met elkaar zouden kunnen verbinden. kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken. E) Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit opspat bij verkeerd gebruik van de accu. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. 6) REPARATIEWERK a) Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. 7) SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a) Draag gehoorbeschermers wanneer u een klopboormachine gebruikt. Gebruik dit laadapparaat uitsluitend voor accu's van het nikkelcadmium (NiCad) type om het gevaar voor lichamelijk letsel te beperken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: a. De stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; b. Het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden. Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een deskundige. Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok of op een andere manier beschadigd is of als het gevallen is. Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat eventuele reparaties of onderhoud uitvoeren door een deskundige. [. . . ] U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. LET OP Wacht altijd tot de boorkop geheel tot stilstand is gekomen voordat u een andere versnelling instelt of de draairichting verandert om beschadiging van de koppeling te voorkomen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. Chucken kunde slira i handen eller handen kunde glida och komma i kontakt med skruvbiten eller borren som roterar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHI-1802P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHI-1802P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag