Gebruiksaanwijzing RYOBI CHD1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHD1801M. Wij hopen dat dit RYOBI CHD1801M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHD1801M te teleladen.


RYOBI CHD1801M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5322 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CHD1801M SCHEMA (841 ko)
   RYOBI CHD1801M SCHEMA (841 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHD1801M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit. E) Als u uw apparaat buitenshuis gebruikt, moeten de verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk gebruik. 3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID a) Blijf attent, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. [. . . ] Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCUPAK a) Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. Steek de stekker niet in het stopcontact als de schakelaar op AAN staat om ongelukken te voorkomen. 34 b) Laad het accupak alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is aanbevolen. Een laadapparaat dat bestemd is voor een bepaald type accu, kan brand veroorzaken als het wordt gebruikt voor een ander type accu. C) Alleen een bepaald type accu's mag worden gebruikt met accugereedschap. D) Als het accupak niet wordt gebruikt, dient u het weg te houden uit de buurt van metalen voorwerpen zoals: paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine voorwerpen van metaal die eventueel beide accuklemmen met elkaar zouden kunnen verbinden. kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken. E) Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit opspat bij verkeerd gebruik van de accu. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. 6) REPARATIEWERK a) Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. Gebruik dit laadapparaat uitsluitend voor accu's van het nikkelcadmium (NiCad) type om het gevaar voor lichamelijk letsel te beperken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: a. De stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; b. Het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden. [. . . ] WAARSCHUWING Probeer niet om een boor of schroefbit vast te zetten door met een hand de boorkop vast te houden en dan de boor-schroefmachine aan te zetten om zo de boorkop te laten draaien en de boor in de klauwen van de boorkop vast te klemmen. De boorkop zou uit uw hand kunnen glijden of uw hand zou kunnen wegglijden en in aanraking komen met een draaiend schroefbit of boortje. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. Chucken kunde slira i handen eller handen kunde glida och komma i kontakt med skruvbiten eller borren som roterar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHD1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHD1801M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag