Gebruiksaanwijzing RYOBI CH485-2 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH485-2. Wij hopen dat dit RYOBI CH485-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH485-2 te teleladen.


RYOBI CH485-2 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH485-2 SCHEMA 1 (69 ko)
   RYOBI CH485-2 SCHEMA 2 (50 ko)
   RYOBI CH485-2 SCHEMA 1 (69 ko)
   RYOBI CH485-2 SCHEMA 2 (50 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH485-2ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Las chispas generadas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar una explosión. Para evitar situaciones peligrosas, utilice la máquina únicamente para las tareas para las que ha sido diseñada. Cuando el freno funciona correctamente, se suelen ver chispas por las ranuras de ventilación del cárter. Como su nombre lo indica, puede colocar y retirar a mano las puntas de atornillar o las brocas. [. . . ] Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. g) Neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCUPAK a) Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. Steek de stekker niet in het stopcontact als de schakelaar op AAN staat om ongelukken te voorkomen. B) Laad het accupak alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is aanbevolen. Een laadapparaat dat bestemd is voor een bepaald type accu, kan brand veroorzaken als het wordt gebruikt voor een ander type accu. Gebruik dit laadapparaat uitsluitend voor accu's van het nikkelcadmium (NiCad) type om het gevaar voor lichamelijk letsel te beperken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: 38 Snelspanboorhouder Aan/uit-schakelaar Draairichtingschakelaar (voor / achter) Schroefbits Accupak Indicatie laadstatus van de accu Vergrendelingen Druk op de vergrendelingen om het accupak eruit te trekken Hulphandgreep (voor modellen CMI-1202/1442/1802) Om vast te draaien Om los te draaien Boor Diepte-aanslag (voor modellen CMI-1202/1442/1802) Boordiepte Druk het accupak goed aan om te zorgen dat de klemmen van het accupak goed zijn vastgeklikt in de contacten van het laadapparaat. Zodra de accu volledig geladen is, dooft het rode lampje en gaat het groene lampje branden. Na normaal gebruik van een accu is ongeveer één uur nodig om hem volledig te laden. Installeer het laadapparaat NIET op een plaats waar de temperatuur buitengewoon hoog of laag is. [. . . ] Ga als volgt te werk om de hulphandgreep te installeren: Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los door de greep zelf linksom te draaien. Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep vast door de greep stevig rechtsom te draaien. Ga als volgt te werk om de diepteaanslag in te stellen: Deze functie dient om te voorkomen dat de boor-schroefmachine ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt. De draairichting wordt bepaald door een keuzeschakelaar die zich boven de aan/uit-schakelaar bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH485-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH485-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag