Gebruiksaanwijzing RYOBI CH485-1 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH485-1. Wij hopen dat dit RYOBI CH485-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH485-1 te teleladen.


RYOBI CH485-1 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH485-1 SCHEMA 1 (69 ko)
   RYOBI CH485-1 SCHEMA 2 (50 ko)
   RYOBI CH485-1 SCHEMA 2 (50 ko)
   RYOBI CH485-1 SCHEMA 1 (69 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH485-1ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat nooit wanneer u onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt. Vergeet niet dat een seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Als u lang haar hebt, bescherm dit dan door een hoofdbedekking te dragen. [. . . ] U loopt het risico ongelukken te veroorzaken als u de machine verplaatst terwijl u uw vinger op de schakelaar hebt of als u de accu inzet terwijl de schakelaar op "AAN" staat. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik met uw armen niet te ver weg. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt. Gebruik uw machine niet terwijl u op een ladder of op een andere onstabiele ondergrond staat. Draag tevens een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of gehoorbeschermers als dat vereist is. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Deze voorzorgsmaatregelen beperken het risico dat een machine ongewild in werking treedt. Gereedschap dat niet in gebruik is, moet op een plaats hoog boven de grond of achter slot en grendel worden opgeborgen, buiten bereik van kinderen en andere personen zonder ervaring. Gebruik uitsluitend accessoires die de door de fabrikant voor dit model zijn aanbevolen. Voor een bepaald apparaat bedoelde accessoires kunnen gevaar opleveren als ze met een ander apparaat worden gebruikt. Voor onderhoud mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Kijk waar zich het vergrendelsysteem bevindt van het accupak en druk hierop om de accu los te maken van de boor-schoefmachine. Ga als volgt te werk om de hulphandgreep te installeren: VARIABELE SNELHEID Met de AAN/UIT-schakelaar kunt u het toerental regelen door middel van de op de schakelaar uitgeoefende druk. Deze functie dient om te voorkomen dat de boor-schroefmachine ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt. De draairichting wordt bepaald door een keuzeschakelaar die zich boven de aan/uit-schakelaar bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine in de normale werkstand houdt, moet de draairichtingschakelaar zich aan de linker kant van de aan/uitschakelaar bevinden om boren/indraaien mogelijk te maken. Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los door de greep zelf linksom te draaien. Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep vast door de greep stevig rechtsom te draaien. Ga als volgt te werk om de diepteaanslag in te stellen: Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los door de greep zelf linksom te draaien. Plaats de diepteaanslag zodanig dat de boor met de gewenste lengte buiten het uiteinde van de diepteaanslag uitsteekt. Wanneer de keuzeschakelaar in het midden staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd. Om uw apparaat te stoppen laat u de aan/uitschakelaar los en wacht u tot de boorhouder tot stilstand is gekomen. [. . . ] WAARSCHUWING Probeer niet om veranderingen aan uw boorschroefmachine aan te brengen of om accessoires toe te voegen waarvan het gebruik niet is aanbevolen. Dergelijke veranderingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Opmerking: Als het omschakelen van de instelknop van de snelheid moeilijk gaat, verdraai dan de boorkop met de hand totdat de versnelling pakt. LET OP Wacht tot de boorkop geheel tot stilstand is gekomen voordat u een andere snelheid instelt of de draairichting verandert om beschadiging van de koppeling te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH485-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH485-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag