Gebruiksaanwijzing RYOBI CH465-2 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH465-2. Wij hopen dat dit RYOBI CH465-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH465-2 te teleladen.


RYOBI CH465-2 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH465-2 SCHEMA 1 (53 ko)
   RYOBI CH465-2 SCHEMA 2 (53 ko)
   RYOBI CH465-2 SCHEMA 1 (53 ko)
   RYOBI CH465-2 SCHEMA 2 (53 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH465-2ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De stekker van het elektrische apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Gebruik nooit een verloopstekker voor elektrische apparaten met aardaansluiting. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard oppervlak. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat. [. . . ] Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet normaal meer aan- en uitgezet kan worden is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u instellingen wijzigt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. zo verkleint u het risico dat het apparaat ongewild in werking treedt. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van deze veiligheidsvoorschriften. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. LET OP Als u de accu in de niet- en nagelmachine plaatst, let er dan op dat de uitstekende randen op het accupak precies in de groeven binnen in het apparaat terechtkomen en dat de accuvergrendelingen goed in werking treden. Door verkeerd inzetten van de accu kunt u de inwendige onderdelen beschadigen. Houd de niet- en nagelmachine ondersteboven, druk op de nokken en schuif de stang naar achteren om toegang te krijgen tot het magazijn. Plaats de spijkers in het midden van het magazijn met de punten naar boven. Sluit het magazijn door de stang naar voren te schuiven en zorg ervoor dat de band met nagels goed recht blijft zitten. Opmerking: De niet- en nagelmachine heeft twee aparte goten voor nagels. Gebruik de kleinere goot voor nagels van 19 mm (3/4 inch) tot 25 mm (1 inch) en de grotere goot voor nagels van 32 mm (1-1/4 inch). Draai de diepte-instelknop rechtsom om de kracht waarmee nieten en nagels worden ingeslagen te vergroten. Draai de diepte-instelknop linksom om de kracht waarmee nieten en nagels worden ingeslagen te verkleinen. Probeer de instelling eerst even uit op een stukje afvalmateriaal dat overeenkomt met het materiaal waarin u wilt gaan nieten of nagelen. Opmerking: Hoe harder het materiaal is, des te groter moet de kracht zijn waarmee de niet of de nagel wordt ingeslagen. [. . . ] Verwijder de geblokkeerde niet of nagel met behulp van een tang met een smalle bek. Opmerking: U dient absoluut de geblokkeerde niet of nagel te verwijderen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als u probeert om de niet- en nagelmachine te gebruiken terwijl er een niet of nagel in het apparaat geblokkeerd zit, loopt u de kans om het mechanisme te beschadigen. De meeste kunststoffen lopen het risico te worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH465-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH465-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag