Gebruiksaanwijzing RYOBI CH465-1 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH465-1. Wij hopen dat dit RYOBI CH465-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH465-1 te teleladen.


RYOBI CH465-1 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH465-1 SCHEMA 2 (53 ko)
   RYOBI CH465-1 SCHEMA 1 (53 ko)
   RYOBI CH465-1 SCHEMA 2 (53 ko)
   RYOBI CH465-1 SCHEMA 1 (53 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH465-1ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Coloque la batería en el cargador, alineando las nervaduras de la batería con las ranuras del cargador. Scollegare l'apparecchio prima di procedere ad eventuali regolazioni, alla sostituzione degli accessori o prima di riporlo. WAARSCHUWING Tijdens het gebruik van accu gevoed gereedschap moet u altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken. Lees aandachtig alle veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat gaat gebruiken. [. . . ] Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. Voor een optimale werking van uw accu-apparaat moet het worden opgeladen in een ruimte waar temperaturen heersen tussen 10°C en 38°C. Bij gebruik onder extreme omstandigheden of temperaturen kan er accuvloeistof lekken. Als de accuvloeistof in aanraking komt met uw huid, was dan onmiddellijk de betreffende plek met water en zeep, en neutraliseer vervolgens met citroensap of azijn. Als u accuvloeistof in uw ogen hebt gekregen, spoel uw ogen dan gedurende 10 minuten met schoon water. U mag een accu niet in vuur werpen omdat de accu zou kunnen ontploffen. Oude accu's moeten worden gerecycleerd: vraag uw plaatselijke afvalverwerkingsorganisatie hoe u te werk moet gaan. Als het accupak niet wordt gebruikt, dient u het weg te houden uit de buurt van metalen voorwerpen zoals: paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine voorwerpen van metaal die eventueel contact kunnen maken tussen beide accuklemmen. als de accuklemmen worden kortgesloten , kan dit vonken , brandwonden of brand veroorzaken. Controleer of het accupak goed schoon en droog is voordat u het in het laadapparaat steekt. Als u deze hoogsnoeier uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. WAARSCHUWING Verwijder uit voorzorg het accupak, anders kan de hoogsnoeier ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Steek de inbussleutel in het toegangsgat en draai de schroef van de zaagbladhouder los. Als dit niet het geval is, kan de zaagbladhouder het zaagblad niet goed vasthouden. zet met behulp van de inbussleutel de schroef van de zaagbladhouder stevig vast. Steek de inbussleutel in het toegangsgat en draai de schroef van de zaagbladhouder los. Verwijder het zaagblad en zorg dat het blad niet achter de pen van de zaagbladhouder blijft steken. OPMERKING: Een accupak wordt alleen warm als gereedschap lang achter elkaar wordt gebruikt. Zie het gedeelte "De accu laden" hierboven voor aanwijzingen over het opladen onder normale gebruiksomstandigheden. Als het laadapparaat niet in staat is om het accupak onder normale gebruiksomstandigheden op te laden, brengt u het laadapparaat en het accupak naar de dichtstbijzijnde Erkende Ryobi Servicecentrum voor controle van deze elektrische componenten. OPMERKING: Tijdens de eerste laadcyclus wordt de accu niet helemaal geladen. [. . . ] Leg het apparaat niet in de buurt van corrosieve stoffen zoals chemicaliën voor de tuin of strooizout. De nuttige gebruiksduur van het apparaat totdat het accupak weer moet worden opgeladen hangt af van het type werk dat u doet. het accupak van dit apparaat is ontworpen voor een zo lang mogelijke storingsvrije werking. Net als alle andere accu's, verliest dit accupak na verloop van tijd zijn capaciteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH465-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH465-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag