Gebruiksaanwijzing RYOBI CH460-2 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH460-2. Wij hopen dat dit RYOBI CH460-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH460-2 te teleladen.


RYOBI CH460-2 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH460-2 SCHEMA 1 (42 ko)
   RYOBI CH460-2 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI CH460-2 SCHEMA 1 (42 ko)
   RYOBI CH460-2 SCHEMA 2 (40 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH460-2ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Als u lang haar hebt, bescherm dit dan door een hoofdbedekking te dragen. Til uw laadapparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet de stekker uit het stopcontact te halen door aan het laadapparaat of aan het snoer te trekken. [. . . ] Zorg dat de handgrepen altijd droog, schoon en vrij van olie of vet zijn. Controleer voordat u het gereedschap verder gebruikt of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Wanneer er een beschermkap of ander onderdeel beschadigd is, moet dit door een erkend Ryobi servicecentrum worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders is vermeld in deze gebruikershandleiding. Laat een defecte schakelaar vervangen door een erkend Ryobi servicecentrum. Gebruik het apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. U loopt het risico ongelukken te veroorzaken als u de machine verplaatst terwijl u uw vinger op de schakelaar hebt of als u de accu inzet terwijl de schakelaar op "AAN" staat. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt. Gebruik uw machine niet terwijl u op een ladder of op een andere onstabiele ondergrond staat. Als u te hard drukt, zou het zaagblad kunnen buigen of verdraaien of zelfs breken. Wij raden aan om snijolie te gebruiken voor het zagen van de meeste zachte metalen en voor staal. De snijolie draagt ertoe bij dat het zaagblad niet te warm wordt, dat het zagen doelmatiger verloopt en dat de levensduur van het zaagblad wordt verlengd. Gebruik nooit benzine, want benzinedampen kunnen door de vonken die van de motor komen licht ontvlammen. Houd het werkstuk stevig vast en zorg dat de zaagsnede zich dicht bij een bevestigingspunt bevindt om trillingen te voorkomen. Wanneer u buizen of hoekijzers zaagt, bevestig het werkstuk dan zomogelijk in een bankschroef en zaag vlakbij de bankschroef. Als u dun plaatmateriaal wilt zagen, plaatst u de plaat tussen twee houten planken of triplexplaten. Deze zet u dan in een sandwichstructuur geklemd samen vast om trillen of scheuren van het plaatmateriaal te voorkomen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. De meeste kunststoffen lopen het risico te worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. WAARSCHUWING Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. [. . . ] Dergelijke aanpassingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Kies een praktisch beginpunt op de zaaglijn en houd het uiteinde van het zaagblad boven dit punt. Laat de rand van de voetplaat op het werkstuk rusten en houd de zaag in deze stand stevig vast. Houd de ontgrendelknop van de drukschakelaar ingedrukt en druk op de aan/uitdrukschakelaar om de zaag in werking te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH460-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH460-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag