Gebruiksaanwijzing RYOBI CH460-1 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH460-1. Wij hopen dat dit RYOBI CH460-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH460-1 te teleladen.


RYOBI CH460-1 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH460-1 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI CH460-1 SCHEMA 1 (42 ko)
   RYOBI CH460-1 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI CH460-1 SCHEMA 1 (42 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH460-1ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd kinderen, omstanders en huisdieren op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden en u de macht over het gereedschap doen verliezen. Gebruik nooit een verloopstekker voor elektrische apparaten met aardaansluiting. Voorkom aanraking met geaarde of aan de massa gelegde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz. [. . . ] Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk in handen van onervaren personen. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires en eventuele hulpstukken gebruikt. Houd rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. Zorg ervoor dat de schakelaar in de "uit"-stand staat voordat u het accupak in een apparaat steekt. U kunt ongelukken veroorzaken als u een accupak in een apparaat steekt dat "aan" staat. Het verkeerd hermonteren van het apparaat kan gevaar voor elektrische schokken of brand veroorzaken. Trek de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat onderhouden of schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken te beperken. Door alleen de schakelaar van het apparaat op UIT zetten vermindert u het risico van elektrische schokken niet. Laat de stekker niet in het stopcontact zitten als u het laadapparaat niet gebruikt. Raak nooit een niet-geïsoleerd deel van de uitgangsconnector of de niet-geïsoleerde contacten aan om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u dit apparaat uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. Motor Bithouder Toerental bij nullast Schakelaar Draaimoment Gewicht (incl. U moet de accu dus eerst een hele nacht laten opladen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Opmerking: tijdens de eerste laadcyclus wordt de accu niet helemaal geladen. Pas na meerdere oplaadcyclussen (gebruik van het apparaat, gevolgd door opladen) zal de accu zich helemaal gaan laden. [. . . ] Om iets uit te schroeven (stand naar achteren) drukt u op het bovenste deel van de schakelaar. Zet daarom een afgedankt elektrisch apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Om het milieu te beschermen moeten het apparaat, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. De schroevendraaier is voorzien van een ingebouwde lichtdiode waardoor u het apparaat kunt gebruiken in besloten of smalle plaatsen waar extra verlichting vereist is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH460-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH460-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag