Gebruiksaanwijzing RYOBI CH450-2 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CH450-2. Wij hopen dat dit RYOBI CH450-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CH450-2 te teleladen.


RYOBI CH450-2 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CH450-2 SCHEMA 1 (47 ko)
   RYOBI CH450-2 SCHEMA 2 (38 ko)
   RYOBI CH450-2 SCHEMA 1 (47 ko)
   RYOBI CH450-2 SCHEMA 2 (38 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CH450-2ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Met de in onderstaande veiligheidsvoorschriften gebruikte termen "elektrisch apparaat" of "elektrisch gereedschap" worden alle elektrische apparaten bedoeld, zowel apparaten die worden gevoed door middel van een netsnoer als apparaten met een accupak. Til uw apparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen. [. . . ] Wanneer u een accupak in een apparaat steekt dat "AAN" staat, kunt u ongelukken veroorzaken. Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van de lader die door de fabrikant is aangegeven. Een laadapparaat dat voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als het voor een ander type accu wordt gebruikt. Met accugereedschap mag alleen een bepaald type accu's worden gebruikt. Houd de accu wanneer deze niet gebruikt wordt uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken, wat brandwonden of brand zou kunnen veroorzaken. kortsluiting van de contacten van de accu kan vonken , brandwonden of brand veroorzaken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde en slipvrije delen als u in een ondergrond werkt waarin zich eventueel elektrische leidingen bevinden of als bij het uitvoeren van de werkzaamheden het netsnoer in de buurt van het werktuig zou kunnen komen. Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen van het apparaat stroom gaan voeren en een elektrische schok veroorzaken. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat kans op ernstig lichamelijk letsel. Maak de handknop vast aan het uiteinde van de afstandhouder voor ronde gaten met behulp van de bijgeleverde schroef. Maak het draaipunt vast op de afstandhouder met behulp van de bijgeleverde moer. Gebruik de freesmachine voor bouwmateriaal voor de volgende toepassingen: Opmerking: Voor de meeste van deze toepassingen zijn boorfrezen van verschillende afmetingen nodig. Zorg ervoor dat u een boorfrees gebruikt die geschikt is voor de freesmachine. Plaats de afstandhouder voor ronde gaten op de ring van de diepte-instelring. Schroef de bevestigingsring op de adapter zodat de afstandhouder voor ronde gaten vast komt te zitten. Het zagen van gaten voor wandcontactdozen in gipsplaten of houtplaten. LET OP Haal onmiddellijk het accupak uit het laadapparaat als er geen enkel lampje gaat branden bij het insteken, om schade aan het accupak te voorkomen. Laat het accupak en het laadapparaat in het dichtstbijzijnde erkende Ryobi servicecentrum controleren of vervangen. [. . . ] Draai de moer van de spantang linksom los met behulp van de bijgeleverde steeksleutel. WAARSCHUWING Als u een boorfrees gaat verwijderen die kort daarvoor nog voor frezen werd gebruikt, moet u zorgen dat u de frees en de freeshouder niet aanraakt. U loopt kans om u te verbranden omdat deze onderdelen tijdens het zagen heet worden. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CH450-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CH450-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag