Gebruiksaanwijzing RYOBI CFP180FM SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CFP180FM. Wij hopen dat dit RYOBI CFP180FM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CFP180FM te teleladen.


RYOBI CFP180FM SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (318 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CFP180FMSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u de lamp verder gebruikt, controleer of de eventueel beschadigde onderdelen nog steeds een normale werking mogelijk maken en of ze hun normale functie kunnen vervullen. LET OP Gebruik de fluorescentielamp of de lader niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of in een ruimte waar zich gassen bevinden of waar een ontploffingsgevaar bestaat. LET OP Tijdens het gebruik kunnen de lens en de lamp heel warm worden. [. . . ] Leer de toepassingen en de beperkingen van het product kennen en ook de eventuele specifieke risico's die aan het gebruik van de fluorescentielamp verbonden zijn. VERBRAND EEN AFGEDANKTE BATTERIJ IN GEEN GEVAL, ook al is de batterij ernstig beschadigd of helemaal onbruikbaar. BERG DE FLUORESCENTIELAMP NIET OP IN EEN VOCHTIGE OF NATTE RUIMTE, OF IN EEN RUIMTE WAAR DE TEMPERATUUR KAN OPLOPEN TOT 40°C OF MEER, bijvoorbeeld `s zomers in een tuinhuisje, in een voertuig of in een gebouw met een metalen structuur. Nadat de lamp geruime tijd brandt, kan de temperatuur van de fluorescentiebuis hoog oplopen. Maak ze niet schoon met remvloeistof, benzine, producten op basis van petroleum of sterke oplosmiddelen. Concentreer u op wat u aan het doen bent en gebruik uw gezond verstand. Zet de fluorescentielamp tijdens of net na gebruik niet neer op de kant met de lens. Duw de buis omzichtig heen en weer terwijl u ze tegelijk naar voor trekt en optilt totdat ze vrijkomt. Grijp de fluorescentiebuis niet direct in het midden vast: dat verhoogt de kans op breuk. Verwijder het rubber kussentje van de oude fluorescentiebuis en plaats het op het bovenste gedeelte van de nieuwe buis met de afgeronde rand naar buiten gericht. Steek de nieuwe fluorescentiebuis op de goede plaats met de pinnetjes in de gaten van de lamphouder. Oefen een zachte, neerwaartse druk uit op de sokkel van de nieuwe buis totdat deze er helemaal in zit. Breng het lenskapje opnieuw aan door het in de onderste rand van het omhulsel te schuiven. Gebruik de boormachine uit de kit niet om de schroef op te spannen: het koppel van de boormachine zou het lenskapje kunnen beschadigen. [. . . ] Gebruik de boormachine uit de kit niet om de schroef op te spannen: het koppel van de boormachine zou het lenskapje kunnen beschadigen. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CFP180FM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CFP180FM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag