Gebruiksaanwijzing RYOBI CFP-180SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CFP-180SM. Wij hopen dat dit RYOBI CFP-180SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CFP-180SM te teleladen.


RYOBI CFP-180SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1318 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CFP-180SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leer de toepassingen en de beperkingen van uw schijnwerper kennen, evenals de specifieke potentiële gevaren die eraan verbonden zijn. Gebruik uitsluitend de accu en het laadapparaat die zijn bijgeleverd of aanbevolen. [. . . ] Wees voorzichtig als u met de handschijnwerper in de buurt van ontvlambare oppervlakken komt. Wacht eerst een paar minuten voordat u een lampje verwisselt als dat net daarvoor nog heeft gebrand. Gebruik uw schijnwerper nooit in bed of in een slaapzak en sta een dusdanig gebruik ook niet toe om gevaar van brandwonden te voorkomen. Vergeet niet dat accugereedschap altijd startklaar is omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Wees u bewust van de risico's verbonden aan accugereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van accessoires. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel beperken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit opspat bij gebruik van de accu onder buitengewone omstandigheden. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. WAARSCHUWING Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot ontploffing kan komen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Gebruik een accuapparaat nooit in de buurt van een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. De kop van de lamp kan maximaal 180° naar links of naar rechts worden verdraaid. Accupak (niet bijgeleverd) Vergrendelingen Druk op de vergrendelingen om het accupak eruit te trekken Verdraaibare kop AAN/UIT-drukschakelaar Trek aan de reflectorhouder om deze te verwijderen Druk op de knop Reflectorhouder Ribbels Gleuf Knop Veer Opbergvak voor reservelampje Lampje Haal de accu uit de handschijnwerper. [. . . ] Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CFP-180SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CFP-180SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag