Gebruiksaanwijzing RYOBI CDL1442P SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CDL1442P. Wij hopen dat dit RYOBI CDL1442P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CDL1442P te teleladen.


RYOBI CDL1442P SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1091 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CDL1442PSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leg nooit een apparaat neer voordat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen. ACCESSOIRES: Het gebruik van andere accessoires en hulpstukken dan die welke in deze handleiding worden aanbevolen kan gevaar opleveren. Controleer of de snelheid die op de afbraamschijf is aangegeven, minstens gelijk is aan de nominale snelheid van het apparaat. Controleer of de diameter van de afbraamschijf compatibel is met het apparaat en of de schijf goed op de opname-as past. [. . . ] De schijven moeten met inachtneming van bepaalde voorzorgen worden opgeborgen en behandeld: volg de aanwijzingen van de fabrikant. Controleer vóór gebruik of er scheuren te zien zijn of dat er stukken zijn weggeslagen. De schijf zou in een dergelijk geval kunnen breken, wat ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de schijf precies volgens de aanwijzingen van deze handleiding is opgespannen. Controleer voordat u de slijpmachine gaat gebruiken of de schijf juist is gemonteerd en goed vastzit; laat het apparaat vervolgens 30 seconden onbelast draaien en richt het daarbij zo dat het geen gevaar kan opleveren. Zet het apparaat onmiddellijk uit als het buitensporig gaat trillen of als u andere problemen opmerkt. Probeer in dit geval uit te vinden wat de oorzaak van het probleem is. Gebruik geen reduceerringen of opvulstukken om het gat te verkleinen van schijven met een te groot asgat. Gebruik uitsluitend accessoires die de door de fabrikant zijn aanbevolen. Zorg dat de vonken die tijdens het gebruik van uw slijper ontstaan geen enkel gevaar kunnen opleveren en dat ze bijvoorbeeld niet naar personen of ontvlambare stoffen worden wegspatten. Gebruik uw slijper uitsluitend voor de hieronder vermelde toepassingen: Controleer of de schijf op de juiste wijze op de naaf van de aandrijfas is ingepast tussen de binnen- en de buitenflens. Houd de asvergrendelingsknop (4) die zich op het tandwielhuis bevindt, ingedrukt. Draai de buitenflens rechtsom vast met behulp van de bijgeleverde speciale sleutel (9). Zet de hendel (11) van de vergrendeling van de beschermkap open en plaats de beschermkap (2) daarna in de gewenste stand. u kunt de beschermkap maximaal 90° rechtsom of 90° linksom verdraaien. WAARSCHUWING Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een Erkend Ryobi Servicecentrum om de veilige en betrouwbare werking van de machine te waarborgen. Voor de goede werking is het belangrijk dat u let op hoeveel druk u op het apparaat uitoefent en dat u let op het contactoppervlak tussen de schijf en het werkstuk. Om platte oppervlakken af te bramen moet de slijper onder een scherpe hoek, in het algemeen tussen 10° en 20°, staan ten opzichte van het werkstuk. Wacht tot de motor het maximale toerental heeft bereikt voordat u met slijpen begint. Door een te grote slijphoek komt er een veel druk op een klein oppervlak: dit zou het werkoppervlak kunnen doen insnijden of verbranden. [. . . ] Wacht tot de motor het maximale toerental heeft bereikt voordat u met slijpen begint. Door een te grote slijphoek komt er een veel druk op een klein oppervlak: dit zou het werkoppervlak kunnen doen insnijden of verbranden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. Controleer na elk gebruik of uw machine in goede staat van werking verkeert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CDL1442P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CDL1442P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag