Gebruiksaanwijzing ROWENTA TT 6180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA TT 6180. Wij hopen dat dit ROWENTA TT 6180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA TT 6180 te teleladen.


ROWENTA TT 6180 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1368 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA TT 6180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] F NL D GB I E P DK S N FIN AR www. rowenta. com FA * * * * Selon modèle / Afhankelijk van het model / Je nach Modell / Depending on model Secondo il modello / Según modelo / Consoante o modelo / Afhængig af model Beroende på modell / På enkelte modeller / Mallista riippuen 1 2 3 4 Ma x i * * Ma x i 5 6 x3 3 * * * * * 4 Stop / Eject * * 5 * * 30 sec. 6 * * 7 H 2i Ma x * 2 Ma x i * 30 sec. 10 min. 8 10 min. 9 10 NL Veiligheidsinstructies Belangrijke voorzorgsmaatregelen: n De beveiliging van dit apparaat is conform de geldende technische voorschriften en normen. Conform aan het advies van de CSC van 2/12/04 is dit product voorzien van een mechanisch ontwerp dat het mogelijk maakt het uitwerpsysteem voor het brood los te koppelen van de stroomonderbreker. n Controleer of de netspanning overeenstemt met de op het apparaat aangegeven spanning (alleen wisselstroom). [. . . ] Wacht tot het apparaat afgekoeld is voordat u het gaat schoonmaken of opbergt. n Als, aan het eind van het roosteren, de sneetjes brood tussen de roosters blijven zitten, zet dan het apparaat uit en wacht totdat het is afgekoeld voordat u de sneetjes uit de broodrooster haalt. n Maak gebruik van een stevig en stabiel werkvlak dat niet door spetterend water bereikt kan worden en maak in geen geval gebruik van een nis in een inbouwkeuken. n De Niet doen: het snoer of de stekker niet tussen de roosters van het apparaat op. n Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op veilige wijze te gebruiken. Zorgt u ervoor dat jonge kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. Vermijd daarbij vochtige ruimtes. n Berg het apparaat nooit zonder toezicht functioneren, dit geldt vooral bij elk eerste gebruik of na een gewijzigde afstelling van de roosterstand. n Gebruik het apparaat nooit voor iets anders dan waarvoor het bestemd is. n Tijdens gebruik nooit de metalen of hete delen van het apparaat aanraken. n Voeg geen accessoires aan uw broodrooster toe die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. U dient geen brood te roosteren dat in de broodrooster zou kunnen smelten (met glazuur). Stop in het apparaat niet te grote sneden brood die het mechanisme van de broodrooster kunnen blokkeren. n Gebruik het apparaat niet indien: - het snoer kapot of beschadigd is, - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed functioneert. In elk van deze gevallen dient u het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst te sturen om gevaarlijke situaties te vermijden (zie bijgaande servicelijst). n Plaats uw broodrooster niet op hete oppervlakken of te dicht bij een hete oven. Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander brandbaar materiaal (rekken, meubels. . . ). n Nooit papier, karton of plastic in, op of onder het apparaat plaatsen. [. . . ] n Voor apparaten met een metalen afwerking: In geen geval specifieke schoonmaakmiddelen voor metaal gebruiken (RVS, koper. . . ), maar een zachte doek met een schoonmaakmiddel voor glas of ruiten. Beroepsmatig of ongepast gebruik valt buiten de verantwoordelijkheden en garantie van de fabrikant. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. n Laat Bewaar deze instructies zorgvuldig. 12 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA TT 6180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA TT 6180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag