Gebruiksaanwijzing ROWENTA TT 6180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA TT 6180. Wij hopen dat dit ROWENTA TT 6180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA TT 6180 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA TT 6180
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA TT 6180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] n Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan geldende normen, dient u het apparaat door een erkende servicedienst (zie bijgevoegde servicelijst) te laten controleren als u het in een ander land gebruikt dan waar u het gekocht heeft. n Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voldoende vermogen heeft voor de voeding van een apparaat met dit vermogen. n Het apparaat altijd op een geaard stopcontact aansluiten. [. . . ] n Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. n Het apparaat tijdens gebruik niet oppakken of verplaatsen. n Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op veilige wijze te gebruiken. Zorgt u ervoor dat jonge kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. n Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis. Vermijd daarbij vochtige ruimtes. n Berg het apparaat nooit zonder toezicht functioneren, dit geldt vooral bij elk eerste gebruik of na een gewijzigde afstelling van de roosterstand. n Gebruik het apparaat nooit voor iets anders dan waarvoor het bestemd is. n Tijdens gebruik nooit de metalen of hete delen van het apparaat aanraken. n Voeg geen accessoires aan uw broodrooster toe die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. U dient geen brood te roosteren dat in de broodrooster zou kunnen smelten (met glazuur). Dat kan namelijk tot beschadiging of brandgevaar leiden. Stop in het apparaat niet te grote sneden brood die het mechanisme van de broodrooster kunnen blokkeren. n Gebruik het apparaat niet indien: - het snoer kapot of beschadigd is, - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed functioneert. In elk van deze gevallen dient u het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst te sturen om gevaarlijke situaties te vermijden (zie bijgaande servicelijst). n Plaats uw broodrooster niet op hete oppervlakken of te dicht bij een hete oven. n Het apparaat tijdens zijn werking niet afdekken. Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander brandbaar materiaal (rekken, meubels. . . ). Het apparaat moet onder toezicht gebruikt worden. [. . . ] n Voor apparaten met een metalen afwerking: In geen geval specifieke schoonmaakmiddelen voor metaal gebruiken (RVS, koper. . . ), maar een zachte doek met een schoonmaakmiddel voor glas of ruiten. Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Beroepsmatig of ongepast gebruik valt buiten de verantwoordelijkheden en garantie van de fabrikant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA TT 6180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA TT 6180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag