Gebruiksaanwijzing ROWENTA TOASTER TL681830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA TOASTER TL681830. Wij hopen dat dit ROWENTA TOASTER TL681830 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA TOASTER TL681830 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA TOASTER TL681830
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA TOASTER TL681830

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere 8 ROWENS309 - Toaster_FECD_Mise en page 1 20/11/12 15:17 Page9 personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon. € Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te voorkomen. € Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander brandbaar materiaal (rekken, meubels. [. . . ] In het bijzonder de hieronder vermelde voorschriften: DOEN: • De gebruiksaanwijzing helemaal lezen en de instructies voor het gebruik van de broodrooster zorgvuldig opvolgen. € Het apparaat dient altijd rechtop te staan, dus nooit op de zijkant, schuin of op zijn kop. € Controleer voor elk gebruik of de kruimellade goed op zijn plaats zit. € Zet het apparaat uit wanneer het niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken. Wacht tot het apparaat afgekoeld is voordat u het gaat schoonmaken of opbergt. € Als, aan het eind van het roosteren, de sneetjes brood tussen de roosters blijven zitten, zet dan het apparaat uit en wacht totdat het is afgekoeld voordat u de sneetjes uit de broodrooster haalt. € Maak gebruik van een stevig en stabiel werkvlak dat niet door opspattend water bereikt kan worden en maak in geen geval gebruik van een nis in een inbouwkeuken. nIET DOEN: • Berg het snoer of de stekker niet tussen de roosters van het apparaat op. € Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. € Het apparaat tijdens gebruik niet oppakken of verplaatsen. € Laat het apparaat nooit zonder toezicht functioneren, dit geldt vooral bij elk eerste gebruik of na een gewijzigde afstelling van de roosterstand. € Gebruik het apparaat nooit voor iets anders dan waarvoor het bestemd is. • Tijdens het gebruik nooit de metalen of hete delen van het apparaat aanraken. € Voeg geen accessoires aan uw broodrooster toe die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. € U dient geen brood te roosteren dat in de broodrooster zou kunnen smelten (met glazuur). dat kan namelijk tot beschadiging of brandgevaar leiden. € Stop in het apparaat niet te grote sneden brood die het mechanisme van de broodrooster kunnen blokkeren. 11 ROWENS309 - Toaster_FECD_Mise en page 1 20/11/12 15:17 Page12 • Gebruik het apparaat niet indien: - het snoer kapot of beschadigd is, - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed functioneert. In elk van deze gevallen dient u het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst te sturen om gevaarlijke situaties te vermijden (zie bijgaande servicelijst). € Plaats uw broodrooster niet op hete oppervlakken of te dicht bij een hete oven. [. . . ] € Voor apparaten met een metalen afwerking: In geen geval specifieke schoonmaakmiddelen voor metaal gebruiken (RVS, koper…), maar een zachte doek met een schoonmaakmiddel voor glas of ruiten. bEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG Wees vriendelijk voor het milieu!I Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. € Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA TOASTER TL681830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA TOASTER TL681830 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag