Gebruiksaanwijzing ROWENTA TO 818 BRUNCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA TO 818 BRUNCH. Wij hopen dat dit ROWENTA TO 818 BRUNCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA TO 818 BRUNCH te teleladen.


ROWENTA TO 818 BRUNCH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (461 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ROWENTA TO 818 BRUNCH (471 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA TO 818 BRUNCH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 U kunt het roosteren of verwarmen of enige andere functie op ieder moment onderbreken door een druk op de STOP/EJECTtoets rechts van het apparaat, het brood komt zo automatisch omhoog en het verwarmen wordt onderbroken. Wanneer u na een eerste keer roosteren het brood wat donker wilt hebben, doet u de boterhammen terug in het broodrooster, doet u nogmaals de bedieningsknop naar beneden en drukt u op de " PLUS "knop , zo voegt u ongeveer 30 seconden toe, zodat het brood precies naar uw smaak geroosterd is. plus ONTDOOI-FUNCTIE* - Fig. 6 Voor het roosteren van bevroren brood stelt u de gewenste mate van roosteren in aan de hand van de broodsoort, duwt u de bedieningsknop naar beneden en drukt u op de toets "ONTDOOIEN" , waardoor het roosteren automatisch wat langer duurt om eerst het brood te ontdooien en vervolgens te roosteren. Uw broodrooster heeft een exclusieve functie voor het opwarmen van croissants en broodjes. [. . . ] 12 - 13 WAT U WETEN MOET (): () Bij dit elektronische model blijft de bedieningsknop voor het omhoog en omlaag doen van de slede slechts in de laagste stand zitten als de stekker in het stopcontact zit. () Indien het brood buiten de roosters uitsteekt, kan dit niet geroosterd worden. () Probeer nooit het omhoog duwen van de bedieningsknop te forceren, u zou zo het mechanisme kunnen beschadigen. () Verwijder voor het roosteren van krentenbrood de krenten die loszitten en het apparaat zouden kunnen beschadigen. () Gebruik voor het onderhoud geen agressieve middelen (schuurmiddelen met soda, onderhoudsmiddel voor metaal, bleekwater, enz. ), metalen voorwerpen, afkrabbers of schuursponsjes. () De verpakking is geschikt voor recycling, maar kan ook gebruikt worden voor het vervoer van het broodrooster of het terugsturen hiervan naar een erkende servicedienst (zie bijgevoegde lijst). VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Het voorkomen van ongelukken in huis: · De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de geldende technische voorschriften en normen. · Richtlijn 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit, zoals gewijzigd door de richtlijnen 92/31/EEG en 93/68/EEG. · Richtlijn 73/23/EEG betreffende Laagspanning, zoals gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG. · Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan geldende normen, dient u het apparaat door een erkende servicedienst te laten controleren als u het in een ander land gebruikt dan waar u het gekocht heeft. * · Controleer of de netspanning overeenkomt met die op het apparaat vermeld staat (uitsluitend wisselstroom). · Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voldoende vermogen heeft voor de voeding van een apparaat met dit vermogen. · Laat het snoer niet hangen of de hete delen van het apparaat aanraken. · Berg het snoer of de stekker niet op in het apparaat, tussen de roosters. · Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. · Gebruik alleen in goede staat verkerende verlengsnoeren met een geaarde stekker en een geleidingsdraad waarvan de doorsnede minstens gelijk is aan die van het product. · Dompel de elektriciteitsdraden, de stekker of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, teneinde elektrische schokken te voorkomen. · Gebruik of steek geen metalen voorwerpen in het broodrooster, deze zouden kortsluiting kunnen veroorzaken (lepels, messen. . . ). 16 * afhankelijk van het model INSTRUCTIES Tijdens het gebruik van elektrische apparaten dient men altijd bepaalde basisregels in acht te nemen, met name de navolgende: · Lees de gehele gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies nauwkeurig op. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Laat nooit het apparaat zonder toezicht werken en met name tijdens de eerste keer dat u roostert of na het wijzigen van de afstelling. Het broodrooster mag niet zonder zijn metalen warmhouder gebruikt worden. [. . . ] Zet geen levensmiddelen (vet, suiker, . . . ) die kunnen smelten of weglopen op de warmtekap of in het apparaat. - het apparaat gevallen is en zichtbaar of onzichtbaar beschadigd is of niet goed meer functioneert. In dat geval moet het apparaat naar de dichtstbijzijnde servicedienst gestuurd worden om risico's te vermijden. Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen, rekken, meubels. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA TO 818 BRUNCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA TO 818 BRUNCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag