Gebruiksaanwijzing ROWENTA TN1300 FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA TN1300 FO. Wij hopen dat dit ROWENTA TN1300 FO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA TN1300 FO te teleladen.


ROWENTA TN1300 FO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2907 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA TN1300 FO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik. VEILIGHEIDSADVIEZEN • Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu…). [. . . ] € WAARSCHUWING: Berg het apparaat op een droge plek op. € Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. € Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. € Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is - het niet meer normaal werkt. € De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat, - bij storingen tijdens het gebruik, - zodra u het apparaat niet meer gebruikt. • Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is. € Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. • Niet vasthouden met vochtige handen. € Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. € De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. [. . . ] Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA TN1300 FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA TN1300 FO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag