Gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9015. Wij hopen dat dit ROWENTA SO 9015 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9015 te teleladen.


ROWENTA SO 9015 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2188 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SO 9015

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SO9015 NC00007788 - 10/08 C G H E 1 D 2 A C B 3 F 4 3 1 2 F F 1 3 - Clic 2 4a 4b F A. Filtre amovible et lavable protégeant la grille d'entrée d'air G. Losse en afwasbare filter ter bescherming van het luchttoevoerrooster G. [. . . ] · Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. · Gebruik uw apparaat niet in een stoffig of brandgevaarlijk vertrek. Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. · Voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik vervalt de garantie. · Is het snoer beschadigd, dan dient het door de fabrikant, een servicedienst of ander erkend reparateur te worden vervangen om elk gevaar te voorkomen. UITERST BELANGRIJK · LET OP : Om eventuele oververhitting te voorkomen, dient u het APPARAAT NOOIT AF TE DEKKEN. · Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. Gebruik de kachel nooit in de nabijheid van ontvlambare voorwerpen of producten (gordijnen, spuitbussen, oplosmiddelen, enz. ) · Het apparaat nooit in schuine stand of liggend gebruiken. · Bij langdurige afwezigheid : zet de schakelaar A op de beginstand en haal de stekker uit het stopcontact. · De installatie en het gebruik van het apparaat moeten voldoen aan de in uw land geldende regelgevingen. NETSPANNING · Controleer bij het eerste gebruik of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met die van uw apparaat en of het vermogen van het apparaat geschikt is voor uw elektriciteitsnet. · Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). VEILIGHEID Oververhittingsbeveiliging · Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, stopt een thermische zekering het apparaat defintief. * dit moet dan bij een erkend servicecentrum worden ingeleverd. WERKING · Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: - Het apparaat is geplaatst overeenkomstig de voorschriften in deze handleiding. · Functiekeuze: Kies de gewenste functie door het streepje op knop A tegenover het gewenste symbool te draaien: : stop : koude ventilatie · : "Silence" 1000W : "Turbo" 2000W · Controlelampje: Controlelampje `aan/uit'C, gaat branden zodra het apparaat ingeschakeld wordt. de schakelaar B naar eigen behoefte instellen · Vorstvrijstand : Dankzij deze stand wordt de temperatuur automatisch boven 0°C gehouden in normaal geïsoleerde vertrekken waarvan de grootte overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. Steek de stekker in het stopcontact en draai het streepje op knop B tegenover het symbool . [. . . ] Een slecht gerepareerde kachel kan gevaar voor de gebruiker opleveren. · Controleer alvorens een erkende Servicedienst in te schakelen eerst of: ­ het apparaat op een normale functiestand staat ; ­ de luchtroosters niet zijn afgedekt. WEES VRIENDELIJK VOOR HET mILIEU! iUw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SO 9015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SO 9015 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag