Gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9015. Wij hopen dat dit ROWENTA SO 9015 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9015 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA SO 9015
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SO 9015

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Botón de selección de las funciones B. Botón de regulación de temperatura: Termostato C. Filtro extraíble y lavable que protege la rejilla de entrada de aire G. Losse en afwasbare filter ter bescherming van het luchttoevoerrooster G. [. . . ] Het is dus niet geschikt voor industriële doeleinden. · Gebruik uw apparaat niet in een stoffig of brandgevaarlijk vertrek. spelden, naalden) in het apparaat steken. · Plaats het apparaat niet vlak onder een stopcontact. · Het apparaat niet verplaatsen door aan het snoer te trekken. Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. · Het snoer vóór gebruik volledig afrollen. · Voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik vervalt de garantie. · Is het snoer beschadigd, dan dient het door de fabrikant, een servicedienst of ander erkend reparateur te worden vervangen om elk gevaar te voorkomen. UITERST BELANGRIJK · LET OP : Om eventuele oververhitting te voorkomen, dient u het APPARAAT NOOIT AF TE DEKKEN. · Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. · Dit apparaat mag niet in een nat vertrek worden gebruikt. Gebruik de kachel nooit in de nabijheid van ontvlambare voorwerpen of producten (gordijnen, spuitbussen, oplosmiddelen, enz. ) · Het apparaat nooit in schuine stand of liggend gebruiken. · Het apparaat niet met natte handen aanraken. · Geen water in het apparaat laten lopen. · HET DRAAIEN NIET FORCEREN MET DE HAND. · Bij langdurige afwezigheid : zet de schakelaar A op de beginstand en haal de stekker uit het stopcontact. · De installatie en het gebruik van het apparaat moeten voldoen aan de in uw land geldende regelgevingen. NETSPANNING · Controleer bij het eerste gebruik of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met die van uw apparaat en of het vermogen van het apparaat geschikt is voor uw elektriciteitsnet. · Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). VEILIGHEID Oververhittingsbeveiliging · Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. [. . . ] · U kunt hem met een licht bevochtigde doek afnemen. · BELANGRIJK: Nooit schuurproducten gebruiken die het uiterlijk van uw apparaat zouden kunnen beschadigen. · Het apparaat is voorzien van een afneembare stoffilter die kan worden afgewassen (met lauw water en zeep) De filter moet regelmatig schoongemaakt worden (zie fig. 4a: Demontage en fig. 4b: Montage). · Laat het filter altijd eerst goed drogen voordat u hem weer in het apparaat zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SO 9015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SO 9015 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag