Gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800. Wij hopen dat dit ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 te teleladen.


ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1131 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. rowenta. com G F H D 1 2 C E 0 A B 3 4 1 3 2 H 1 3 CLIC 2 D E E 4a 4b F A. Filtre amovible et lavable protégeant la grille d'entrée d'air F. Abnehmbarer und waschbarer Filter zum Schutz des Luftauslassgitters F. [. . . ] · Controleer voor ieder gebruik de goede algemene staat van het apparaat, van de stekker en van het snoer. · Steek nooit voorwerpen in het apparaat (bijvoorbeeld: naalden. . . ) · Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, de servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, teneinde ieder gevaar te voorkomen. · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. · Niet aan het net snoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. · Rol voor ieder gebruik het snoer volledig uit. 2 - ZEER BELANGRIJK · · · · · · · · LET OP : Om eventuele oververhitting te voorkomen, dient u het APPARAAT NOOIT AF TE DEKKEN. Gebruik de kachel nooit in de nabijheid van ontvlambare voorwerpen of producten (gordijnen, spuitbussen, oplosmiddelen, enz. ) Dit apparaat mag niet in een nat vertrek worden gebruikt. Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. Bij langdurige afwezigheid : zet de schakelaar A op de beginstand en haal de stekker uit het stopcontact. 3 - NETSPANNING · Controleer bij het eerste gebruik of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met die van uw apparaat en of het vermogen van het apparaat geschikt is voor uw elektriciteitsnet. · Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). 4 - VEILIGHEID · Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, stopt een thermische zekering het apparaat defintief ; dit moet dan bij een erkend servicecentrum worden ingeleverd. 5 - WERKING Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: · Het apparaat is geplaatst overeenkomstig de voorschriften in deze handleiding. · Het apparaat op een horizontale en stabiele ondergrond staat. · Functiekeuze : Kies de gewenste functie door het streepje op knop A (Afbeelding 3) tegenover het gewenste symbool te draaien: : stop : koude ventilatie : 1000W : 1800W · Controlelampjes: - Controlelampje `aan/uit' C (afbeelding 3), gaat branden zodra het apparaat ingeschakeld wordt. de schakelaar (B) naar eigen behoefte instellen (Afbeelding 3) · Vorstvrijstand : Dankzij deze stand wordt de temperatuur automatisch boven 0°C gehouden in normaal geïsoleerde vertrekken waarvan de grootte overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. [. . . ] Een slecht gerepareerde kachel kan gevaar voor de gebruiker opleveren. · Schakel hiervoor dan ook altijd een erkend reparateur in of neem rechtstreeks contact op met de consumentenservice, controleer echter eerst of: ­ het apparaat op een normale functiestand staat ; ­ de luchtroosters niet zijn afgedekt. 9 - WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU! Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag