Gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800. Wij hopen dat dit ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Grille d'entrée d'air E. Filtre amovible et lavable protégeant la grille d'entrée d'air F. Vis de démontage du filtre amovible D A. Schalter zur Einstellung der Temperatur: Thermostat C. [. . . ] Parafuso de desmontagem do filtro amovível E A. Botón de selección de las funciones B. Botón de regulación de temperatura: Termostato C. Filtro extraíble y lavable que protege la rejilla de entrada de aire F. Clavija de desmontaje filtro amovible Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik. NL 1 - WAARSCHUWINGEN Het is belangrijk deze handleiding aandachtig door te lezen en de navolgende aanbevelingen in acht te nemen: · Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu, . . . ) · Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan derhalve niet gebruikt worden voor industriële doeleinden. · De garantie is niet geldig in geval van schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik. · Plaats uw apparaat niet net onder een wandcontactdoos. · Laat uw apparaat niet werken in een stoffige ruimte of een ruimte met brandgevaar. · Controleer voor ieder gebruik de goede algemene staat van het apparaat, van de stekker en van het snoer. · Steek nooit voorwerpen in het apparaat (bijvoorbeeld: naalden. . . ) · Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, de servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, teneinde ieder gevaar te voorkomen. · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. · Niet aan het net snoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. · Rol voor ieder gebruik het snoer volledig uit. 2 - ZEER BELANGRIJK · · · · · · · · LET OP : Om eventuele oververhitting te voorkomen, dient u het APPARAAT NOOIT AF TE DEKKEN. Gebruik de kachel nooit in de nabijheid van ontvlambare voorwerpen of producten (gordijnen, spuitbussen, oplosmiddelen, enz. ) Dit apparaat mag niet in een nat vertrek worden gebruikt. Het apparaat nooit in schuine stand of liggend gebruiken. Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. Het apparaat niet met natte handen aanraken. Bij langdurige afwezigheid : zet de schakelaar A op de beginstand en haal de stekker uit het stopcontact. 3 - NETSPANNING · Controleer bij het eerste gebruik of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met die van uw apparaat en of het vermogen van het apparaat geschikt is voor uw elektriciteitsnet. [. . . ] · Laat het filter altijd eerst goed drogen voordat u hem weer in het apparaat zet. · Het apparaat nooit zonder filter gebruiken. 7 - OPBERGEN · Laat het apparaat goed afkoelen alvorens u het opbergt. · Indien u het apparaat niet gebruikt, dient dit in een vochtvrij vertrek te worden geplaatst. NL 8 - PROBLEMEN · Demonteer het apparaat nooit zelf. Een slecht gerepareerde kachel kan gevaar voor de gebruiker opleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SO 9005 MINICERAM 1800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag