Gebruiksaanwijzing ROWENTA SO5115F0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO5115F0. Wij hopen dat dit ROWENTA SO5115F0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO5115F0 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA SO5115F0
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SO5115F0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat moet worden gebruikt volgens de normale DE gebruiksvoorwaarden zoals bepaald in deze handleiding. om oververhitting te voorkomen MAG HET APPARAAT NL NOOIT WORDEN BEDEKT . Bepaalde delen van dit product kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op wanneer kinderen en kwetsbare personen in de buurt zijn. [. . . ] Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare voorwerpen en producten. Plaats het apparaat over het algemeen op een minimale afstand van 50 cm van elk ander voorwerp (muren, gordijnen, spuitbussen enz. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen of te onderhouden. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. Informatie over het onderhoud en afstellen van het apparaat vindt u in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing. Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (richtlijnen inzake laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, milieu. Rol vóór elk gebruik het netsnoer volledig uit. Gebruik het apparaat niet in een stoffige ruimte of in een ruimte met brandgevaar. Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een vochtige ruimte. De garantie is niet geldig in geval van eventuele schade door oneigenlijk gebruik. WERKING Het elektriciteitsnet van de kamer, de installatie van het apparaat en het gebruik moeten voldoen aan de in uw land geldende normen. Controleer vóór het eerste gebruik of de spanning, de frequentie en het vermogen van uw apparaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. Het apparaat kan functioneren met een stopcontact zonder aarding. Het is een apparaat van klasse II (met een dubbele elektrische isolatie ). Alvorens het apparaat in te schakelen moet steeds worden nagegaan dat: • de luchtinlaat en -uitlaatroosters volledig vrij zijn, • het apparaat op een horizontale, stabiele ondergrond staat. 50 cm 50 cm In geval van lange afwezigheid moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Opgelet : Als het apparaat abnormaal warm wordt, wordt het uitgeschakeld door een automatische veiligheidsvoorziening. Na afkoeling schakelt deze voorziening het apparaat weer in. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, schakelt een thermische zekering het apparaat definitief uit: dit moet dan naar een erkend servicecentrum worden gebracht. [. . . ] Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met een erkend servicecentrum indien: • uw apparaat is gevallen, • het apparaat of het netnoer beschadigd is, • het apparaat niet normaal werkt. de lijst met erkende servicentra is beschikbaar op het internationale garantiebewijs van ROWENTA BESCHERM HET MILIEU!ρ Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. σ Breng het voor verwerking naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkend servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SO5115F0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SO5115F0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag