Gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE. Wij hopen dat dit ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE te teleladen.


ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (232 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4b 1 - CLIP 3 2 - CLIP 2 14 1 WAARSCHUWINGEN NL Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik. Het is belangrijk deze handleiding aandachtig door te lezen en de navolgende aanbevelingen in acht te nemen: · Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu, . . . ) · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. [. . . ] · Het apparaat niet onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet om te reinigen · Niet aan het netsnoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. · Het apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of zwembad gebruiken. · Het apparaat nooit in gekantelde of liggende stand gebruiken. · Wanneer het niet gebruikt wordt: stop en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. · Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, HET VERWARMINGSAPPARAAT NIET BEDEKKEN De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik. GEBRUIK IN DE BADKAMER (bescherming tegen opspattend water) Dankzij de bouw van dit apparat "IP21" kan het in alle vertrekken van uw huis worden gebruikt, zelfs daar waar gevaar voor opspattend water bestaat (keuken, badkamer, enz. ). Het elektriciteitsnet van het vertrek, de installatie van het apparaat alsmede het gebruik dienen overeen te komen met de in uw land gelende veiligheidsnormen. MUURINSTALLATIE Dit apparaat kan uitsluitend aan een verticale muur bevestigd worden, in de goede richting en met inachtneming van de minimale afstanden beschreven in figuur 3. Het apparaat moet met behulp van de meegeleverde muurhouder (E) bevestigd worden. 15 Montage : Zie afb. passende pluggen en schroeven, volg hierbij de met de NL pijl aangegeven volgorde. · Klem de bovenste haak van de muurbevestiging in de handgreep van het apparaat en klip de onderste haak van de muurbevestiging vast aan het apparaat. · Houd het apparaat goed vast en druk op het onderste lipje van de muurbevestiging. · Til het apparaat op en haal het van de bovenste haak. VEILIGHEID Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, stopt een thermische zekering het apparaat defintief ; dit moet dan bij een erkend servicecentrum worden ingeleverd. WERKING Controleer voor ieder gebruik de goede algemene staat van het apparaat. En controleer of: - het apparaat op de in deze handleiding beschreven plaats staat. - het apparaat op een horizontaal, stabiel vlak staat. 2 1 3 MODEL SO6210 : Knop 1: Keuzeschakelaar werkwijze: : Uitstand : Koude ventilatiestand : « Stille » stand, 1200W met ventilatie, regulatie : Stand 2400W met ventilatie, regulatie Lampje 2: Het lampje brandt zodra het apparaat ingeschakeld wordt door middel van knop 1. Knop 3: Thermostaat (knop 1 moet op stand of staan). - Vorstvrijstand : Dankzij deze stand wordt de temperatuur automatisch boven 0°C gehouden in normaal geïsoleerde vertrekken waarvan de grootte overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. · ·· MODEL SO6220 : Bij het inschakelen van het apparaat (stekker in het stopcontact) staat dit in de « UIT"-stand, knop 1 brandt. Het apparaat laat een pieptoon horen wanneer er op de bedieningsknoppen gedrukt wordt. [. . . ] · Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is - het niet meer normaal werkt. · Controleer echter eerst of: ­ het apparaat op een normale functiestand staat ; ­ de luchtroosters niet zijn afgedekt. WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU! Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. 17 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SO 6220 BALNEA SILENCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag