Gebruiksaanwijzing ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO. Wij hopen dat dit ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO te teleladen.


ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1190 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. [. . . ] Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is · Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. Lock System (fig 3): trek het « Lock System » naar achteren om de klemmen te openen. Voor het vergrendelen van de klemmen: sluit de klemmen en duw het « Lock System » naar voren. De temperatuur van uw apparaat stijgt heel snel ( klaar voor gebruik binnen 30 seconden), en deze blijft tijdens gebruik continu stabiel. Selecteer de ideale temperatuur voor uw haar met behulp van de -/+ knoppen (fig. 2): druk op de ­ knop om de temperatuur te verlagen of op de + knop om de temperatuur te verhogen. De temperatuurindicator knippert totdat de gewenste temperatuur bereikt wordt. Na gebruik: Om het apparaat uit te zetten zet de aan/uitschakelaar in stand 0. Sluit de klemmen, gebruik het "Lock System", neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt. NB : Om vergissingen in de handelingen tegen te gaan (als er per ongeluk tijdens gebruik op de +/- knoppen wordt gedrukt) is dit apparaat uitgerust met een vergrendelingsbeveiliging. Als u het temperatuurniveau tijdens gebruik wilt vergrendelen, dient u 2 seconden lang op de + of ­ knop te drukken. De instelling wordt vergrendeld, er verschijnt een hangslotje op het display. [. . . ] Om het apparaat te reinigen : uitzetten, een vochtige doek eroverheen halen en met een droge doek afdrogen. Lukt het u niet om krullen te maken: - Probeer opnieuw en verhoog hierbij de temperatuur. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SF 6150 LISS 6 CURL PRO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag