Gebruiksaanwijzing ROWENTA SF 1022 COMPACT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA SF 1022 COMPACT. Wij hopen dat dit ROWENTA SF 1022 COMPACT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA SF 1022 COMPACT te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA SF 1022 COMPACT
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA SF 1022 COMPACT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE Vor Gebrauch Sicherheitsvorschriften durchlesen NL Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik. [. . . ] € Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. € Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is - het niet meer normaal werkt. € De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat - bij storingen tijdens het gebruik - zodra u het apparaat niet meer gebruikt. € Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is • Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. • Niet vasthouden met vochtige handen. € Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. [. . . ] Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA SF 1022 COMPACT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA SF 1022 COMPACT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag