Gebruiksaanwijzing ROWENTA S0 6020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA S0 6020. Wij hopen dat dit ROWENTA S0 6020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA S0 6020 te teleladen.


ROWENTA S0 6020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (490 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA S0 6020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als het apparaat aan de muur wordt bevestigd, dient het stopcontact toegankelijk te blijven. · Verwerking van het apparaat na het einde van de levensduur: breng uw apparaat naar een milieuvriendelijk verwerkingsbedrijf. UITERST BELANGRIJK · LET OP : Om eventuele oververhitting te voorkomen, dient u het APPARAAT NOOIT AF TE DEKKEN. · Gebruik de kachel nooit in de nabijheid van ontvlambare voorwerpen of producten (gordijnen, spuitbussen, oplosmiddelen, enz. ) · Het apparaat nooit in schuine stand of liggend gebruiken. [. . . ] In beide gevallen hoort u een pieptoon en gaat het controlelampje `Signal Protect' branden. WERKING Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: - Het apparaat is geplaatst overeenkomstig de voorschriften in deze handleiding. SO6020/SO6030) : Kies de gewenste functie door het streepje op knop A tegenover het gewenste symbool te draaien: : stop : koude ventilatie : 1200 W : 2400 W NL · Controlelampjes: - Controlelampje `aan/uit' (C afbeelding 4), gaat branden zodra het apparaat ingeschakeld wordt. - Controlelampje `Signal Protect' (D afbeelding 4c), gaat branden in geval van oververhitting of bij kantelen van het apparaat. de schakelaar (B) naar eigen behoefte instellen (fig. 4) MAX MIN · Vorstvrijstand : Dankzij deze stand wordt de temperatuur automatisch boven 0°C gehouden in normaal geïsoleerde vertrekken waarvan de grootte overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. SO6010 : Hiervoor uw apparaat aansluiten en de knop B (fig. 4a) draaien om het merkteken tegenover het symbool te plaatsen . SO6020/SO6030 : Steek de stekker in het stopcontact en draai het streepje op knop B (fig. 4b/4c) tegenover het symbool « », draai vervolgens knop A (fig. 4b/4c) op één van de volgende functies: · 1200 W of ·· 2400 W. · Stand zomerventilatie : (mod. S06020/SO6030) Hierdoor kunt u uw ventilatorkachel's zomers als ventilator gebruiken. BEVESTIGING AAN DE MUUR NL Uw apparaat kan aan de muur worden bevestigd. Het dient verticaal en rechtop te worden bevestigd (knop aan de bovenkant, zie afb. 5 omschreven aanwijzingen voor bevestiging in de badkamer en de minimale afstanden dienen in acht te worden genomen. Voor de bevestiging van het apparaat dient de daarvoor geleverde muurbevestiging (I) te worden gebruikt. passende pluggen en schroeven, volg hierbij de met de pijl aangegeven volgorde. · Klem de bovenste haak van de muurbevestiging (J) in de handgreep van het apparaat (G) en klip de onderste haak van de muurbevestiging (K) vast aan het apparaat. · Houd het apparaat goed vast en druk op het onderste lipje van de muurbevestiging. · Til het apparaat op en haal het van de bovenste haak. ONDERHOUD NL · Alvorens onderhoudsbeurten te verrichten, dient u de stekker van uw apparaat uit het stopcontact te halen. · BELANGRIJK: Nooit schuurproducten gebruiken die het uiterlijk van uw apparaat zouden kunnen beschadigen. · Wij raden u aan de luchtroosters minstens eenmaal per jaar te reinigen (indien nodig met een stofzuiger). OPBERGEN · Laat het apparaat goed afkoelen alvorens u het opbergt. · Voor het opbergen van uw apparaat is het mogelijk het snoer op te rollen (zie afb. [. . . ] Om deze lijst te bekomen of voor elke andere informatie, kunt U ons contacteren : Service Consommateurs / Consumentendienst : België Groupe SEB Belgium Avenue de l'Espérance 6220 Fleurus Tel: 071 / 82. 52. 60 Fax: 071 / 82. 52. 83 CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS référence produit/referentie produkt : date d'achat/aankoopdatum : cachet du vendeur/stempel verdeler : En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 2 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Pour être valable, ce bon de garantie doit être : 1 - certifié par le vendeur (date et cachet) 2 - joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie BELGIQUE /BELGIË Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés 2 ans à partir de la date d'achat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA S0 6020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA S0 6020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag