Gebruiksaanwijzing ROWENTA S0 6020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA S0 6020. Wij hopen dat dit ROWENTA S0 6020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA S0 6020 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA S0 6020
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA S0 6020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lower wall-bracket hook GB Nederlands Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik. WAARSCHUWINGEN NL Het is erg belangrijk deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en de volgende aanbevelingen in acht te nemen : · Dit apparaat is geproduceerd conform de Europese veiligheidsrichtlijnen 73/23/CEE en 89/336/CEE. · Controleer voor ieder gebruik de goede staat van het apparaat, van de stekker en van het snoer. · Het apparaat niet verplaatsen door aan het snoer te trekken. Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. [. . . ] Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). VEILIGHEID NL Mod. SO6010/SO6020: · Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, stopt een thermische zekering het apparaat defintief ; dit moet dan bij een erkend servicecentrum worden ingeleverd. SO6030: · Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, stopt een thermische zekering het apparaat defintief ; dit moet dan bij een erkend servicecentrum worden ingeleverd. Mocht het apparaat kantelen, dan wordt de werking van het apparaat automatisch stopgezet door een beveiligingssysteem. Zodra u het apparaat weer rechtop zet, gaat het weer werken. In beide gevallen hoort u een pieptoon en gaat het controlelampje `Signal Protect' branden. WERKING Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: - Het apparaat is geplaatst overeenkomstig de voorschriften in deze handleiding. - De luchtin- en uitlaatroosters niet belemmerd worden. - Het apparaat op een horizontale en stabiele ondergrond staat. SO6020/SO6030) : Kies de gewenste functie door het streepje op knop A tegenover het gewenste symbool te draaien: : stop : koude ventilatie : 1200 W : 2400 W NL · Controlelampjes: - Controlelampje `aan/uit' (C afbeelding 4), gaat branden zodra het apparaat ingeschakeld wordt. - Controlelampje `Signal Protect' (D afbeelding 4c), gaat branden in geval van oververhitting of bij kantelen van het apparaat. · Thermostaat : U kunt de temperatuur m. b. v. de schakelaar (B) naar eigen behoefte instellen (fig. 4) MAX MIN · Vorstvrijstand : Dankzij deze stand wordt de temperatuur automatisch boven 0°C gehouden in normaal geïsoleerde vertrekken waarvan de grootte overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. SO6010 : Hiervoor uw apparaat aansluiten en de knop B (fig. 4a) draaien om het merkteken tegenover het symbool te plaatsen . SO6020/SO6030 : Steek de stekker in het stopcontact en draai het streepje op knop B (fig. 4b/4c) tegenover het symbool « », draai vervolgens knop A (fig. 4b/4c) op één van de volgende functies: · 1200 W of ·· 2400 W. · Stand zomerventilatie : (mod. S06020/SO6030) Hierdoor kunt u uw ventilatorkachel's zomers als ventilator gebruiken. BEVESTIGING AAN DE MUUR NL Uw apparaat kan aan de muur worden bevestigd. Het dient verticaal en rechtop te worden bevestigd (knop aan de bovenkant, zie afb. 5 omschreven aanwijzingen voor bevestiging in de badkamer en de minimale afstanden dienen in acht te worden genomen. Voor de bevestiging van het apparaat dient de daarvoor geleverde muurbevestiging (I) te worden gebruikt. · Maak de muurbevestiging vast m. b. v. [. . . ] Zij staan eveneens ter uwer beschikking voor elke interventie binnen of buiten garantie en voor de verkoop van accessoires en wisselstukken. Om deze lijst te bekomen of voor elke andere informatie, kunt U ons contacteren : Service Consommateurs / Consumentendienst : België Groupe SEB Belgium Avenue de l'Espérance 6220 Fleurus Tel: 071 / 82. 52. 60 Fax: 071 / 82. 52. 83 CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS référence produit/referentie produkt : date d'achat/aankoopdatum : cachet du vendeur/stempel verdeler : En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 2 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Pour être valable, ce bon de garantie doit être : 1 - certifié par le vendeur (date et cachet) 2 - joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie BELGIQUE /BELGIË Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés 2 ans à partir de la date d'achat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA S0 6020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA S0 6020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag