Gebruiksaanwijzing ROWENTA RH8829WO CIGARILLO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA RH8829WO CIGARILLO. Wij hopen dat dit ROWENTA RH8829WO CIGARILLO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA RH8829WO CIGARILLO te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA RH8829WO CIGARILLO
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA RH8829WO CIGARILLO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 27 BATERÍAS 1 • Reemplazo de las baterías Este aparato contiene acumuladores de ión litio a las que, por razones de seguridad, sólo pueden acceder los reparadores profesionales. En caso de que las baterías presenten fugas, no se frote ni los ojos ni las mucosas. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez el aparato: un uso no conforme con las instrucciones de uso eximiría a Rowenta de cualquier responsabilidad. € Lave o filtro de espuma de protecção do motor (ver parágrafo 2) • Depois de secos, volte a colocar os elementos do recipiente para o pó no lugar, bem como o filtro de espuma de protecção do motor de substituição (9c) fornecido complementarmente com o seu aparelho. [. . . ] € Verwijder de schroef uit de stang en laat de moer in de houder. € Neem de stang vast en schuif de stang voorzichtig in het bovenste gedeelte van het hoofdonderdeel (fig. € Plaats de blokkeerschroef (7) in de stang en draai deze met het meegeleverde gereedschap vast (fig. € Maak daarna het stofreservoir op het apparaat vast (fig. Opmerking: druk op de uitwerpknop aan de achterkant (fig. Laad het apparaat nooit op bij een temperatuur lager dan 0ºC of hoger dan 40ºC. Als u een universele lader gebruikt, vervalt de garantie. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik (ongeveer 6 uur max). € De controlelampjes laadstroom (4) aan de voorkant knipperen blauw en afwisselend. Wanneer het apparaat volledig geladen is gaan de controlelampjes gedurende 10 seconden, tegelijkertijd branden om vervolgens uit te doven. Na het laden trekt u de stekker van de lader uit het stopcontact en het snoer van het apparaat uit de lader. Neem het meegeleverde gereedschap vast en sluit de twee sluitveren opnieuw (fig. VOOR UW VEILIGHEIDÉ • Raak nooit de draaiende onderdelen aan alvorens de stofzuiger uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken. € Gebruik het apparaat nooit op een nat oppervlak. • Dompel het apparaat nooit onder in water. DE ELEKTROBORSTEL HERSTELLEN De elektroborstel werkt niet meer goed of maakt een vreemd geluid • De draaiende borstel of de slang zijn verstopt: zet de stofzuiger uit en maat het apparaat schoon. € De borstel is versleten: neem contact op met een Erkend Service Center om de borstel te vervangen. € De drijfriem is versleten Als de drijfriem versleten is, slipt de riem en maakt deze een vreemd geluid. Neem contact op met een Erkend Service Center om de drijfriem te vervangen. De elektroborstel stop met werken tijdens het stofzuigen • De thermische beveiliging is aangesprongen: zet de stofzuiger uit, zet de schakelaar op de "Uit" stand (2 a) en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel de draaiende beweging van de borstel hindert. Verwijder deze hinderende onderdelen, maak de elektroborstel schoon (fig. [. . . ] € Sluit het stofreservoir en plaats het opnieuw op het apparaat (fig. NL 2 • De schuimfilter van de motor schoonmaken (9c) OPGELET: Gebruik de stofzuiger nooit zonder beschermmousse van de motor. Gebruik het apparaat niet om zeer fijne stoffen (pleister, cement, as, . ) op te zuigen en maak de schuimfilter van de motor minstens een keer per jaar schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA RH8829WO CIGARILLO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA RH8829WO CIGARILLO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag