Gebruiksaanwijzing ROWENTA RH8548

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA RH8548. Wij hopen dat dit ROWENTA RH8548 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA RH8548 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA RH8548
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA RH8548

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het apparaat niet gebruiken: - indien het is gevallen en zichtbare beschadigingen vertoont of niet juist werkt. - indien de lader zelf of het snoer van de lader beschadigd is. Maak in dit geval het apparaat niet open, maar stuur het naar het dichtstbijzijnde Erkende Rowenta Service Center, want er zijn speciale gereedschappen nodig voor het uitvoeren van de verschillende reparaties om gevaar te vermijden. · Reparatiewerkzaamheden dienen uitsluitend NL door vakmensen en met originele reserveonderdelen te worden uitgevoerd. [. . . ] · "Carpet": voor tapijten en kleden (2. c). In de "Carpet" stand zal het Booster controlelampje (3) die zich onder de aan/uit-knop bevindt gaan branden om aan te geven dat de elektroborstel (11. a) op hoge snelheid werkt. Autonomie van uw stofzuiger* afhankelijk van de gebruiksstand: Position 1 « Floor » 18 Volt 24 Volt 40 MIN 50 MIN Position 2 « Carpet » (booster) 30 MIN 40 MIN ondergrond. · Dompel het apparaat niet in water onder. STORINGEN VERHELPEN De elektroborstel doet het minder goed of maakt een vreemd geluid: · De roterende borstel of de slang zijn verstopt: zet de stofzuiger uit en reinig ze. · De borstel is versleten: wendt u tot een Erkend Service Centrum om de borstel te laten vervangen. · De aandrijfriem is versleten: wendt u tot een Erkend Service Centrum om de aandrijfriem te laten vervangen. De elektroborstel stopt tijdens het stofzuigen · De thermische beveiliging is in werking getreden: zet de stofzuiger uit door de knop in de stand Uit (2. a) te zetten en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat niets het roteren van de borstel tegenhoudt, en als dit wel het geval is haalt u het storende element uit de elektroborstel en reinigt deze (fig. 7), vervolgens kunt u de stofzuiger weer aanzetten. De elektroborstel verplaatst zich met moeite worden · De zuigkracht is te groot: breng de zuigkracht terug door de knop in de "Floor" stand te zetten (2b). Indien het probleem niet verdwijnt, dient u het apparaat aan het dichtstbijzijnde door Rowenta Erkende Service Centrum toe te vertrouwen. Zie de lijst met door Rowenta Erkende Service Centra of neem contact op met de consumentenservice van Rowenta. DE ELEKTROBORSTEL GEBRUIKEN De elektroborstel is een aangedreven roterende borstel die een bijzonder hoge reinigingsdoelmatigheid garandeert. De borstel heeft een diepe zuigende en reinigende werking. De borstel is in de lengte uitgerust met haren en verwijdert de in vloerbedekking en vloerkleden aanwezige draden, haren en dierenhaar. NB: indien de zuigmond zich te zeer aan het vloeroppervlak vastzuigt, dient u de knop weer in de "Floor" stand te zetten. OPGELET Zuig geen grote stukken afval op die de borstel kunnen blokkeren en beschadigen. Gebruik de elektroborstel niet op hoogpolige kleden, dierenvachten of franjes. DE ELEKTROBORSTEL REINIGEN OPGELET Zet het apparaat voor onderhoud of reiniging altijd eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact. Knip draden, haren en dierenhaar, enz. . . voorzichtig door waarbij u de hiervoor bestemde inkeping op de elektroborstel volgt (fig. 7). VOOR UW EIGEN VEILIGHEID · Raak de draaiende delen niet aan zonder de stofzuiger eerst uit te hebben gezet en de stekker uit het stopcontact te hebben getrokken. · Gebruik het apparaat niet op een natte * Afhankelijk van het model 4 · Opbergen Na gebruik zet u uw stofzuiger uit door de schakelaar in de Uitstand (2a) te schuiven. [. . . ] · De Delta zuigmond is vervuild: reinigen. · Het filterschuim is verzadigd: reinigen. NL Indien de stofscheider vol met stof komt te zitten: · Het stof hoopt zich in de stofscheider op. Controleer of niets de slang tussen de stofscheider en de stofbak verstopt. · De ingang van de stofbak is verstopt: neem de stofbak uit en leeg deze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA RH8548

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA RH8548 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag