Gebruiksaanwijzing ROWENTA PS 252 IMAGIN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA PS 252 IMAGIN. Wij hopen dat dit ROWENTA PS 252 IMAGIN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA PS 252 IMAGIN te teleladen.


ROWENTA PS 252 IMAGIN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (912 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA PS 252 IMAGIN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze tondeuse van professionele kwaliteit kan veilig onder de douche gebruikt worden. Reinigingsborsteltje BELANGRIJKE ADVIEZEN: Zorg voor ieder gebruik dat uw apparaat goed is opgeladen. [. . . ] Reinigingsborsteltje BELANGRIJKE ADVIEZEN: Zorg voor ieder gebruik dat uw apparaat goed is opgeladen. Laad voor het eerste gebruik het apparaat met behulp van de adapter gedurende 14 uur op. Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. SMERING Om ervoor te zorgen dat uw tondeuse goed blijft werken is het belangrijk de messen voor elke scheerbeurt met de bijgeleverde olie, of indien deze niet voorhanden is met naaimachineolie, te smeren. Trek voor het smeren de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder de in de messen achtergebleven haren met behulp van het borsteltje. Smeer de messen op de aangewezen plekken, één druppel per plek volstaat. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. Verwijderen van de accu: schroef het kapje open, neem de accu uit en snij het kabeltje door. [. . . ] Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA PS 252 IMAGIN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA PS 252 IMAGIN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag