Gebruiksaanwijzing ROWENTA PS 252 IMAGIN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA PS 252 IMAGIN. Wij hopen dat dit ROWENTA PS 252 IMAGIN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA PS 252 IMAGIN te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA PS 252 IMAGIN
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA PS 252 IMAGIN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reinigingsborsteltje BELANGRIJKE ADVIEZEN: Zorg voor ieder gebruik dat uw apparaat goed is opgeladen. Laad voor het eerste gebruik het apparaat met behulp van de adapter gedurende 14 uur op. Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. [. . . ] Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat, - bij storingen tijdens het gebruik, - zodra u het apparaat niet meer gebruikt. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is - het niet meer normaal werkt. De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. - Schud de scheerkop krachtig en laat hem daarna opdrogen, voordat u hem opnieuw gaat gebruiken. Let op, zet bij het terugplaatsen de scheerkop goed terug. SMERING Om ervoor te zorgen dat uw tondeuse goed blijft werken is het belangrijk de messen voor elke scheerbeurt met de bijgeleverde olie, of indien deze niet voorhanden is met naaimachineolie, te smeren. Trek voor het smeren de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder de in de messen achtergebleven haren met behulp van het borsteltje. Smeer de messen op de aangewezen plekken, één druppel per plek volstaat. Laat de tondeuse een paar seconden werken. Veeg het teveel aan olie met een doek af. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. [. . . ] Laat de tondeuse een paar seconden werken. Veeg het teveel aan olie met een doek af. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA PS 252 IMAGIN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA PS 252 IMAGIN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag