Gebruiksaanwijzing ROWENTA KE 808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA KE 808. Wij hopen dat dit ROWENTA KE 808 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA KE 808 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA KE 808
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ROWENTA KE 808 (64 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA KE 808

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vul het apparaat minimaal met een hoeveelheid water waarmee het verwarmingselement (of de bodem van de waterkoker) onder water komt te liggen. · Vul de waterkoker nooit wanneer deze op het voetstuk staat. · Vul nooit tot boven het maximumniveau en nooit onder het minimumniveau. Als u de waterkoker met te veel water vult, kan er namelijk kokend water ontsnappen. [. . . ] Sommige modellen hebben een bodem of een verwarmingselement van roestvrij staal. Dit voorkomt kalkafzetting en vergemakkelijkt het schoonmaken. · Leg de waterkoker of het voetstuk nooit in water. De elektrische aansluitingen en de schakelaar mogen namelijk nooit in contact komen met water. · Schuur nooit over het verwarmingselement. Het filter schoonmaken (afhankelijk van het model) Het verwijderbare filter bestaat uit een stuk doek dat kalkdeeltjes vasthoudt om te voorkomen dat deze deeltjes in het kopje vallen terwijl u inschenkt. Het filter behandelt of verwijdert niet de kalk in het water. Alle eigenschappen van het water blijven dus ongewijzigd. Als het water sterk kalkhoudend is, raakt het filter snel verzadigd (na 10 tot 15 keer gebruik). U moet het filter dan regelmatig schoonmaken. ONTKALKEN Ontkalk het apparaat regelmatig, bij voorkeur 1 keer per maand. Als het water sterk kalkhoudend is, moet u vaker ontkalken. Voor het ontkalken van uw waterkoker kunt u gebruiken : · witte natuurazijn (8%) : vul de waterkoker met 1/2 liter azijn. · citroenzuur : breng 1/2 liter water aan de kook. · een ontkalkingsmiddel dat speciaal bestemd is voor kunststof waterkokers : volg de instructies van de fabrikant op. Leeg de waterkoker en spoel deze 5 of 6 keer na. Indien nodig herhaalt u de procedure. Het filter ontkalken (afhankelijk van het type) : Leg het filter in witte natuurazijn of verdund citroenzuur. · Gebruik nooit andere ontkalkingsmethoden dan die aanbevolen worden. PROBLEEMOPLOSSING Uw waterkoker is niet zichtbaar beschadigd De waterkoker werkt niet of wordt uitgeschakeld voordat het water kookt · Controleer of de stekker van uw waterkoker in het stopcontact zit. · Er zit geen water in de waterkoker of er heeft zich te veel kalk afgezet, waardoor het beveiligingssysteem tegen droogkoken is geactiveerd : laat de waterkoker afkoelen en vul deze met water. Schakel het apparaat in middels de schakelaar : de waterkoker begint na ongeveer 15 minuten te werken. Het water heeft een bijsmaak Dit komt in het algemeen voor wanneer de waterkoker nieuw is. [. . . ] Deze garantie dekt alleen de fabricagefouten en gebruik in een huishouden. Breuken of beschadiging die zijn veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing vallen niet onder de garantie. VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN IN HUIS Voor kinderen kan een klein ongeluk met kokend water soms zeer ernstige gevolgen hebben. Let dus altijd goed op en houdt u aan de volgende aanwijzingen : · Zet de waterkoker zo ver mogelijk van de rand van het werkvlak, zodat kinderen er niet bij kunnen. · Houd geen baby of kind op uw arm of schoot bij het drinken of dragen van een hete drank. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA KE 808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA KE 808 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag