Gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 3020 SUNRAY II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 3020 SUNRAY II. Wij hopen dat dit ROWENTA IR 3020 SUNRAY II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 3020 SUNRAY II te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA IR 3020 SUNRAY II
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA IR 3020 SUNRAY II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Plaats uw apparaat niet net onder een wandcontactdoos. [. . . ] Uw apparaat is van klasse II (dubbele elektrische isolatie ), het dient derhalve niet geaard te worden. 3/ INSTALLATIE Raadpleeg een deskundige voor het gebruik van de juiste installatiemiddelen. Uw apparaat moet geplaatst worden in de richting die staat aangegeven op Figuur 2 (Keuzeschakelaar rechts), waarbij u rekening moet houden met de in dit schema aangegeven minimale afstanden en met de veiligheidsvoorschriften bij installatie die vermeld staan in de paragraaf "Installatie Badkamer" (Fig. 1). De intensiteit van de straling is vrij hoog rond het apparaat, wat tot hoge temperaturen leidt op de voorwerpen waarop deze straling zich richt. U dient derhalve uw radiator op meer dan 80 cm van ieder voorwerp plaatsen. Het is ten strengste VERBODEN het apparaat aan het plafond of tegen de wand in verticale stand te bevestigen. De schakelaars en andere bedieningsorganen mogen niet aangeraakt worden door een persoon die een bad of een douche neemt. INSTALLATIE BADKAMER (FIG. 2) : Dankzij de bouw van dit apparaat IP24 kan het gebruikt worden in alle vertrekken van de woning, met inbegrip van de vertrekken waar gevaar voor waterspatten bestaat (keuken, badkamer, enz. ). De elektrische installatie in het vertrek, de installatie van het apparaat en het gebruik hiervan moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. MONTAGE EN ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN HET APPARAAT : NL Alvorens met het monteren of demonteren te beginnen, moet u controleren of de leiding die de radiator van stroom moet voorzien, afgesloten is. Montage van het apparaat : 1- Neem de muurhouder C en bevestig deze horizontaal op de muur, met inachtneming van de aanwijzingen voor het plaatsen van het apparaat (zie Fig. Voor een optimale bevestiging van uw radiator dient u pluggen en schroeven te gebruiken die geschikt zijn voor het materiaal van uw wand. 2- Neem het apparaat en bevestig het op de muurhouder C (zie Fig. 3) en blokkeer het vervolgens op de houder C met behulp van de schroef D. Afstelling van de schuine hoek : Uw radiator biedt de mogelijkheid het uitstralende gedeelte (Fig. 4) 0° tot 30° ten opzichte van de muur te kantelen. Deze instelling is verboden wanneer het apparaat werkt. Om het kantelen te wijzigen, is het aanbevolen 15 minuten na het uitschakelen van het apparaat te wachten en als volgt te handelen : - draai de 2 schroeven van het scharnier los, zodat het uitstralende gedeelte vrij kan draaien. [. . . ] · Nimmer het apparaat zelf demonteren. Een slecht gerepareerd apparaat kan gevaar voor de gebruiker opleveren. · Controleer, alvorens werkzaamheden aan het apparaat uit te voeren : - Is het aparaat uitgeschakeld (de keuzeschakelaar staat op 0). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA IR 3020 SUNRAY II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA IR 3020 SUNRAY II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag