Gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 5010 FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 5010 FO. Wij hopen dat dit ROWENTA IR 5010 FO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 5010 FO te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA IR 5010 FO
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA IR 5010 FO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gebruik het apparaat niet in een stoffige ruimte of in een ruimte waar brandgevaar bestaat. € Plaats het apparaat nooit vlak onder een stopcontact. € Trek nooit aan het snoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te trekken. [. . . ] Opgelet: Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waar personen aanwezig zijn die de kamer niet op eigen houtje kunnen verlaten, tenzij er toezicht is. € Opgelet: Sommige onderdelen kunnen zeer heet worden: gevaar voor brandwonden. Wees extra voorzichtig als er kinderen of kwetsbare personen in de kamer aanwezig zijn. Dankzij de speciale bouw van de "IPX1" kan het apparaat in alle kamers van het huis gebruikt worden, ook in die kamers waar water wordt gebruikt (keukens, badkamers, etc. De elektrische installatie van de kamer, de montage van het apparaat en het gebruik moeten voldoen aan de in uw land geldende normen. 4- VEILIGHEID Als het apparaat niet stabiel staat, stopt het veiligheidssysteem automatisch de stroomtoevoer. Als u het apparaat opnieuw verticaal zet, zal het zonder problemen werken. blaaselement : Bij abnormale werking stopt het veiligheidssysteem de blaasmachine. Wanneer het apparaat is afgekoeld treedt de blaasmachine automatisch terug in werking. Als het probleem zich blijft voordoen of verergert, springt de zekering en stopt het apparaat definitief. Breng het apparaat dan naar een erkend service center. 5- INSCHAKELING VAN HET APPARAAT Controleer voor de eerste ingebruikname of de spanning van uw installatie overeenkomt met de op het apparaat vermelde spanning en of uw installatie geschikt is voor het vermogen van het apparaat. Gebruik steeds een stopcontact met aarding. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: - de poten van het apparaat correct gemonteerd zijn (zie fig. - de luchttoevoer- en luchtuitlaatroosters niet belemmerd worden, - het apparaat op een horizontale en stabiele ondergrond staat. - de buizen van het straalelement niet gebarsten of gebroken zijn. 6- WERKING • Keuze van de functie: Selecteer de gewenste opwarmmodus met knop A (fig. 3), draai het streepje naar het symbool: : Stop : Stralen 1000W : Stralen 1000W+Blazen 1000W : Blazen 2000W • Controlelampje: Controlelampje aan/uit C (fig. [. . . ] Indien u het apparaat niet gebruikt, dient dit in een vochtvrij vertrek te worden geplaatst. 9- PROBLEMEN Demonteer het apparaat nooit zelf. Een slecht gerepareerd apparaat kan gevaar voor de gebruiker opleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA IR 5010 FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA IR 5010 FO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag