Gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 5010 FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 5010 FO. Wij hopen dat dit ROWENTA IR 5010 FO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA IR 5010 FO te teleladen.


ROWENTA IR 5010 FO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4002 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA IR 5010 FO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen zonder ervaring of kennis en door personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten als ze genoeg uitleg en richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen uitgevoerd worden tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder supervisie staan. [. . . ] € Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van een bad, douche, wastafel of zwembad. 3) op stand O (controlelampje uit) en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Opgelet: Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waar personen aanwezig zijn die de kamer niet op eigen houtje kunnen verlaten, tenzij er toezicht is. € Opgelet: Sommige onderdelen kunnen zeer heet worden: gevaar voor brandwonden. Wees extra voorzichtig als er kinderen of kwetsbare personen in de kamer aanwezig zijn. Dankzij de speciale bouw van de "IPX1" kan het apparaat in alle kamers van het huis gebruikt worden, ook in die kamers waar water wordt gebruikt (keukens, badkamers, etc. De elektrische installatie van de kamer, de montage van het apparaat en het gebruik moeten voldoen aan de in uw land geldende normen. 4- VEILIGHEID Als het apparaat niet stabiel staat, stopt het veiligheidssysteem automatisch de stroomtoevoer. Als u het apparaat opnieuw verticaal zet, zal het zonder problemen werken. blaaselement : Bij abnormale werking stopt het veiligheidssysteem de blaasmachine. Wanneer het apparaat is afgekoeld treedt de blaasmachine automatisch terug in werking. Als het probleem zich blijft voordoen of verergert, springt de zekering en stopt het apparaat definitief. 5- INSCHAKELING VAN HET APPARAAT Controleer voor de eerste ingebruikname of de spanning van uw installatie overeenkomt met de op het apparaat vermelde spanning en of uw installatie geschikt is voor het vermogen van het apparaat. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: - de poten van het apparaat correct gemonteerd zijn (zie fig. - de luchttoevoer- en luchtuitlaatroosters niet belemmerd worden, - het apparaat op een horizontale en stabiele ondergrond staat. 6- WERKING • Keuze van de functie: Selecteer de gewenste opwarmmodus met knop A (fig. [. . . ] Gebruik het apparaat niet en neem contact op met het Erkend Service Center als: - uw apparaat is gevallen, - uw apparaat niet normaal werkt. Alvorens contact op te nemen met één van onze Erkende Service Centers, controleert u eerst of: – het apparaat op een normale functiestand staat ; – de luchtroosters niet zijn afgedekt. Uw apparaat bevat verschillende materialen die geschikt zijn voor terugwinning of recycling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA IR 5010 FO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA IR 5010 FO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag