Gebruiksaanwijzing ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L. Wij hopen dat dit ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L te teleladen.


ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1900 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik alleen in goede staat verkerende verlengsnoeren met een geaarde stekker en een geleidingsdraad waarvan de doorsnede minstens gelijk is aan die van het product. Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voldoende vermogen heeft voor de voeding van een apparaat met dit vermogen. De deur en de buitenkant worden tijdens het gebruik van het apparaat zeer heet. Dompel de elektriciteitsdraden, de stekker of het apparaat nooit in water of een andere vloeistof, teneinde elektrische schokken te voorkomen. [. . . ] De verpakking is recyclebaar, maar kan ook nuttig zijn voor het vervoeren of terugsturen van de oven naar een erkende servicedienst. (C) Stel de tijdklok in door de afstelknop (D) met de klok mee te draaien, tot 15 minuten (de aangegeven tijd in uren en minuten zal 0h15 zijn). Er kan lichte rookontwikkeling ontstaan, dit is normaal en zal tijdens het gebruik snel verdwijnen. Ongeacht de gebruikte functie, de oven kan altijd vóór de oorspronkelijk geprogram- Na het inschakelen van de oven geeft het digitale display aan (00:00). Druk op de toets voor toegang tot de tijdfunctie , het display knippert. 30 u, stelt u het uur af met de afstelknop, waarbij u deze met de klok meedraait om vooruit te gaan, of tegen de Klok in om achteruit te gaan, totdat er (12:30) aangegeven wordt. Druk nogmaals op de toets voor toegang tot de tijdfunctie om uw instelling te bevestigen. Wanneer u gedurende 5 seconden de toets niet aanraakt, wordt de op dat moment weergegeven tijd automatisch bevestigd. Tijdens het bakken kan de instelling van de klok niet gewijzigd worden. (J) Stel de thermostaat op de gewenste temperatuur in, aan de hand van uw recept. (K) Stel de baktijd in door de afstelknop op de gewenste tijd te zetten. Het digitale display geeft de ingestelde tijd aan in De binnenverlichting gaat branden, de oven wordt warm. Aan het einde van de geprogrammeerde tijd geeft een geluidssignaal het einde van de baktijd aan. U kunt de oven vóór het einde van de baktijd uitschakelen door op de toets te drukken of door de tijd naar "0:00" terug te brengen met de toets. Tijdens het bakken kunt u de weergegeven tijd verlengen of verkorten door aan de afstelknop te draaien. Indien de toets "start" niet binnen 5 seconden geselecteerd wordt, wordt de handeling geannuleerd en wordt de tijd weergegeven. Wij raden u aan de bereidingen die u maakt goed in de gaten te houden en geen verbrand voedsel te eten. Geef de voorkeur aan goudgeel voedsel en eet gevarieerd, veel groenten en veel fruit. Stel de tijdklok in met de Plaats de 2 roosters zodanig dat er vol- De binnenverlichting gaat branden. Voor een gelijkmatig resultaat kunt u de Zodat er een gelijkmatig bakresultaat ver- schalen halverwege de baktijd 180° Aan het einde van de geprogrammeerde tijd geeft een geluid- Zet de schalen niet op de gladde geë- Voor het grillen van (N) op een kier. Zet de keuzeknop naar keuze op de stand Stel de baktijd in met behulp van de Afstelknop totdat u de juiste tijd verkre- Model kunt u tussen gen heeft. Zen: een grill voor het braden van uw Vlees en een zachte grill* voor gerechten grill werkt. [. . . ] Met deze functie kunt u het tijdstip kie- Zen waarop u wilt dat het bakken van uw Gerechten begint (tot 24 uur van tevo- Stel de gewenste baktijd in met behulp Tijdstip waarop de baktijd moet beginnen In met behulp van de knop voor het in- Stellen van de tijd door deze met de klok Mee te draaien totdat u de gewenste Het rode controlelampje in het midden Branden om aan te geven dat het tijdstip Het display geeft de huidige tijd aan Knippert even en geeft daarna weer de Om u bij het bakken te helpen, beschikt uw oven over 9 voorgeprogrammeerde bak- Dat allemaal voor u. U kunt de door middel van een picto- Gramma P5 wilt gebruiken dient u voor Gaat er een controlelampje Seconden wordt de bij het programma Druk op de startknop om met bakken te Ting gaat branden en de oven wordt Ren, druk dan opnieuw op de toets U kunt op ieder moment de De baktijd kan variëren aan de hand van de grootte, de dikte, de versheid en de aanvangstemperatuur van het te bereiden gerecht. Belangrijke opmerkingen: Voor wat betreft de automatische recepten voor rundvlees gaat het om lange stukken (waarbij de lengte groter is dan de diameter); als u derhalve een dik stuk vlees heeft, moet u voor het einde van de baktijd de aanbevolen baktijd enigszins verhogen. Als u na het uitschakelen de baktijd wilt verlengen, vergeet dan niet de keuze- Knop terug te zetten op de juiste stand en de thermostaat aan uw gerecht aan te passen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA GOURMET PRO OC788800 39L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag