Gebruiksaanwijzing ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM. Wij hopen dat dit ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] het apparaat gevallen is of lekkage vertoont. Het beschadigde apparaat naar een ROWENTA Service Center sturen (zie voor adressen de bijgevoegde lijst). Reparaties en vervanging van het snoer mogen ter voorkoming van gevaren uitsluitend door een ROWENTA Service Center worden uitgevoerd. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden of verkeerd wordt gebruikt, vervalt de aanspraak op garantie en staan wij niet borg voor eventuele schade. [. . . ] Wij raden u aan, zich naar de bovenstaande tabel te richten. Het branden van het controlelampje geeft aan, dat de zool wordt opgewarmd. Het uitgaan van het controlelampje () geeft aan, dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Let u op het volgende: Bij het opwarmen van een koud strijkijzer wachten, tot het controlelampje voor de tweede keer is uitgegaan. Tip: Daar het afkoelen langer duurt dan het opwarmen, adviseren wij eerst de tere stoffen op de laagste stand te strijken. E1 Strijken ZONDER stoom Om zonder constante stoom te strijken, de stoomregelaar zetten en de temperatuur al naar gelang () op stand de soort stof instellen (punten · E2 Strijken MET stoom Voor het strijken met stoom moet de temperatuur hoger dan stand · Voor de maximale stoomhoeveelheid adviseren wij als temperatuurinstelling · E3 Strijken met stoomstoot (temperatuurinstelling hoger dan · Horizontale en verticale stoomstoot (E3) zijn ook mogelijk, wanneer de stoomregelaar op staat. De afstand tussen de stoomstoten dient ongeveer 4 seconden te bedragen. belangrijk: Richt de stoomstoot nooit op personen en dieren. E 4 Functie automatische instelling van de stoom Om te zorgen dat de hoeveelheid stoom automatisch wordt aangepast aan de temperatuur van de strijkzool, draait u de stoombedieningsknop in de stand . F1 Self Clean ­ voor een langere levensduur van uw strijkijzer Door de functie zelfreiniging worden vuil- en kalkdeeltjes uit de stoomkamer gespoeld. Strijkijzer horizontaal boven een wasbak houden en de stoomregelaar () over de stand heen in de stand , , Self Clean, , schuiven en zo vasthouden: nu ontstaat stoom in grote hoeveelheid. Na enkele seconden komt water uit de zool dat losse vuil- en kalkdeeltjes uit de stoomkamer spoelt. 1 minuut de stoomregelaar op stand zetten · De stekker weer in het stopcontact steken en het apparaat nogmaals warm laten worden. Stekker uit het stopcontact trekken en strijkijzer geheel laten afkoelen. Wij adviseren de zelfreiniging ongeveer eens per 2 weken uit voeren. Bij zeer kalkhoudend water is een wekelijkse zelfreiniging raadzaam. Ventiel Wij adviseren de stoomregelaar na iedere keer strijken enkele malen te openen en te sluiten, om het verkalken van het ventiel te voorkomen. F2 Anti-kalk systeem (al naar gelang het model) Het in het strijkijzer ingebouwde anti-kalkpatroon vermindert de kalkvorming. daardoor wordt de levensduur van uw strijkijzer aanzienlijk verlengd. Het anti-kalkpatroon is een vast onderdeel van het waterreservoir en kan niet worden vervangen. [. . . ] Wacht, tot de zool weer de juiste temperatuur heeft bereikt. U gebruikt puur gedestilleerd water en water met ontharder. Gebruikt u puur leidingwater of een mengverhouding 1:1 van leidingwater en gedestilleerd water. stijfsel altijd op de binnenzijde van het strijkgoed sproeien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA DZ1700 AUTOSTEAM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag