Gebruiksaanwijzing ROWENTA DW5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA DW5000. Wij hopen dat dit ROWENTA DW5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA DW5000 te teleladen.


ROWENTA DW5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4471 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA DW5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. [. . . ] Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. NB: Raadpleeg de pictogrammen 9 & 10 om de ideale draairichting te vinden (linksom of rechtsom) zodat u mooie krullen vormt. ADVIEZEN: De stijltang onder een lichte hoek gebruiken zodat de lokken helemaal om de stijltang draaien en zorg ervoor dat de haarlok strak gespannen blijft tijdens het krullen. Om veiligheidsredenen zal de stijltang dan een kleine draai in omgekeerde richting maken · Druk de rotatieknop in voor de omgekeerde draairichting om de krul tot de helft af te wikkelen. LET OP: Zorg ervoor dat u de stijltang tijdens deze handeling niet naar beneden trekt. ONDERHOUD Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen op zijn steun. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. Zorg ervoor dat u de haarlok tijdens het oprollen steeds strak gespannen houdt. [. . . ] Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. Zorg ervoor dat u de haarlok tijdens het oprollen steeds strak gespannen houdt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA DW5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA DW5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag