Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 8525

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 8525. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 8525 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 8525 te teleladen.


ROWENTA CV 8525 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3512 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 8525

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C B A H Depending on model D E F I 017387 - 51/06 G 1 2 3 Ceramic Cold air shot 6 7 8 9 4 5 10 11 www. rowenta. com NL Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik. 1. Ophangring 2 - VEILIGHEID · Tijdens het gebruik worden de accessoires van het apparaat zeer heet. Zorg dat het aansluitsnoer nimmer in contact komt met de hete delen van het apparaat. [. . . ] · Bij gebruik, het apparaat buiten het bereik van kinderen houden, de temperatuur van het apparaat kan erg warm worden. · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. · Zorg bij de montage van de accessoires, dat deze goed vastgemaakt worden aan hun behuizing voor een perfecte sluiting. · Als het elektriciteitssnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant worden vervangen, zijn servicedienst of door een persoon met een soortgelijke bekwaamheid, om gevaar te voorkomen. · Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met een Goedgekeurd Servicecentrum indien: - uw apparaat gevallen is. · Het apparaat is met een thermisch veiligheidssysteem uitgerust. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld te wijten aan het aankoeken van vuil op rooster aan de achterkant), houdt het apparaat automatisch op met functioneren: neemt contact op met Klantenservice dienst. · Niet gebruiken indien het snoer beschadigd is · Niet onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet om te reinigen · Niet vasthouden met vochtige handen · Niet vasthouden aan het warme apparaat zelf, maar aan de handgreep · De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar aan de stekker · Geen verlengsnoer gebruiken · Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen · Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C. GARANTIE: Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor industriële doeleinden. De garantie vervalt indien het apparaat niet correct is gebruikt. 5. ONDERHOUD: Let op: altijd de stekker uit het stopcontact halen voordat u het apparaat gaat reinigen. U kunt het apparaat en zijn accessoires reinigen met een enigszins vochtige doek voor het verwijderen van haren en vuil die zich op het rooster aan de achterzijde hebben kunnen vastzetten. · Afneembaar rooster achterzijde: door het bevestigingssysteem met magneten kan het rooster aan de achterzijde zeer eenvoudig verwijderd en teruggeplaatst worden, om het reinigen te vereenvoudigen. 3. [. . . ] · Aparte instelling van de temperaturen en de snelheden (3-4-5) 6 - WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU! Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. 7- IN GEVAL VAN PROBLEMEN - De AUTO STOP functie werkt niet!Controleer of de cursor van "Auto-Stop" G inderdaad op de "ON" stand staat. 4 - ACCESSOIRES (afhankelijk van het model) · Blaasmond (6-7) · Diffuser "Moving massager" (8-9) · Diffuser "Classic Volume" (10-11) [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 8525

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 8525 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag