Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 8410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 8410. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 8410 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 8410 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CV 8410
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 8410

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Depending on model IONIC A B C 1800114662/39-08 1 2 Ceramic 3 Cold air shot 8 9 F E D G 4 5 6 7 10 www. rowenta. com NL Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik. 1 - ALGEMENE OMSCHRIJVING A. Cursor Auto-Stop functie (afhankelijk van model) G. Ophangring · Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. . . ). [. . . ] Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. · Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is - het niet meer normaal werkt. · Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vuil is), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice. · De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat - bij storingen tijdens het gebruik - zodra u het apparaat niet meer gebruikt. · Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is · Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. · Niet vasthouden met vochtige handen. · Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. · De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. · Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen. · Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C. GARANTIE: Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor industriële doeleinden. De garantie vervalt indien het apparaat niet correct is gebruikt. 5 - ONDERHOUD: Let op: altijd de stekker uit het stopcontact halen voordat u het apparaat gaat reinigen. · Uw haardroger heeft weinig onderhoud nodig. U kunt het apparaat en zijn accessoires reinigen met een enigszins vochtige doek voor het verwijderen van haren en vuil die zich op het rooster aan de achterzijde hebben kunnen vastzetten. 3 - GEBRUIK · "AUTO-STOP" functie: (afhankelijk van model) Met deze functie kunt u automatisch de haardroger in stand-by zetten wanneer u hem neerlegt en hem automatisch weer aanzetten zodra u hem weer oppakt. Voor het inschakelen van de "AUTO STOP" functie (10) : - Zet het apparaat aan: de snelheidscursor (F) moet op stand 1 staan. [. . . ] Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. 7 - IN GEVAL VAN PROBLEMEN - De AUTO STOP functie werkt niet!Controleer of de cursor van de luchtsnelheid niet op 0 staat. Controleer of de cursor van "Auto-Stop" G inderdaad op de "ON" stand staat. 4 - ACCESSOIRES (afhankelijk van het model) · Blaasmond (6-7) · Diffuser "Moving massager" (8-9) [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 8410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 8410 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag