Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de ces CentresService ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter : CALOR beschikt, naast onze eigen consumentenservice (zie onderstaand adres), over regionale erkende service-centra die u een goede service garanderen. Zij staan tot uw beschikking voor elke vorm van service, zowel binnen als buiten de garantieperiode van het apparaat. [. . . ] Om de lijst met service-adressen te ontvangen of voor elke andere informatie, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen : Für unseren Kundendienst sind die von CALOR zugelassenen Servicezentren zuständig. Sie übernehmen Reparaturen aller Art an unseren Produkten, die unter Garantie stehen sowie an solchen, deren Garantie abgelaufen ist und vertreiben unsere Zubehör- und Ersatzteile. Die Liste dieser Servicezentren sowie sonstige Auskünfte erhalten Sie beim: Verbraucherdienst: Service Consommateurs / Consumentenservice : BELGIË - GROUPE SEB BELGIUM Avenue de l'Espérance 6220 Fleurus Tel: 071 / 82. 52. 60 - Fax: 071 / 82. 52. 82 NEDERLAND - GROUPE SEB NEDERLAND BV E-mail : cons. serv@nl. groupeseb. com Internet : www. tefal. nl Zie voor adres servicelijst in de verpakking Selon modèle - Je nach modell - Afhankelijk van model NOTICE D'EMPLOI A lire attentivement et à conserver GEBRUIKSAANWIJZING Zorgvuldig lezen en bewaren GEBRAUCHSANWEISUNG Vor Gebrauch Sicherheitsvorschriften durchlesen CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS FRANCE En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Pour être valable, ce bon de garantie doit être : 1- certifié par le vendeur (date et cachet) 2- joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie BELGIQUE /BELGIË Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés 1 an à partir de la date d'achat sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Calor waarborgt dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken gedurende 1 jaar na datum van aankoop, uit gezonderd eventuelle specifieke wetgeving in uw land. Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door Calor. Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs : 1- Voor waar verklaard worden door de verkoper (datum en stempel). · Bij gebruik, het apparaat buiten het bereik van kinderen houden, de temperatuur van het apparaat kan erg warm worden. · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. · Zorg bij de montage van de accessoires, dat deze goed vastgemaakt worden aan hun behuizing voor een perfecte sluiting. · Als het elektriciteitssnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant worden vervangen, zijn servicedienst of door een persoon met een soortgelijke bekwaamheid, om gevaar te voorkomen. · Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met een Goedgekeurd Servicecentrum indien: - uw apparaat gevallen is. - indien deze niet normaal functioneert. · Het apparaat is met een thermisch veiligheidssysteem uitgerust. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld te wijten aan het aankoeken van vuil op rooster aan de achterkant), houdt het apparaat automatisch op met functioneren: neemt contact op met Klantenservice dienst. [. . . ] · Niet gebruiken indien het snoer beschadigd is · Niet onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet om te reinigen · Niet vasthouden met vochtige handen · Niet vasthouden aan het warme apparaat zelf, maar aan de handgreep · De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar aan de stekker · Geen verlengsnoer gebruiken · Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen · Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C. GARANTIE: Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor industriële doeleinden. De garantie vervalt indien het apparaat niet correct is gebruikt. IONIC (afhankelijk van model) Uw haardroger straalt automatisch negatieve ionen uit die de statische elektriciteit verminderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 4803 COMPACT PRO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag