Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W te teleladen.


ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2528 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SICUREZZA I Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. [. . . ] € Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. € Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. € Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is. € Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. [. . . ] Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 4021 MOVELING 1700W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag