Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 1152 SIGN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 1152 SIGN. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 1152 SIGN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 1152 SIGN te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CV 1152 SIGN
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 1152 SIGN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. rowenta. com 220-240V 110-120V 1800114841/39-08 Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. VEILIGHEID NL · Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. . . ). [. . . ] · Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. · Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is. · Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vuil is), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice. · De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat - bij storingen tijdens het gebruik. - zodra u het apparaat niet meer gebruikt. · Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is. · Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. [. . . ] Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 1152 SIGN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 1152 SIGN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag