Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 1011

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 1011. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 1011 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 1011 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CV 1011
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 1011

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. · Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. [. . . ] Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. · Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. · De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. · WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. · Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. · Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. · De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. · Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen. · Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C. GARANTIE : Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. [. . . ] GARANTIE : Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 1011

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 1011 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag