Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4930 POWERLINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4930 POWERLINE. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 4930 POWERLINE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4930 POWERLINE te teleladen.


ROWENTA CV 4930 POWERLINE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (832 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ROWENTA CV 4930 POWERLINE (3028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 4930 POWERLINE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use. For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental. . . ). Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance. Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee. [. . . ] L'installazione dell'apparecchio e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese. AVVERTIMENTO: Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Quando l'apparecchio utilizzato in un bagno, staccatelo dalla corrente dopo l'uso poich la vicinanza dell'acqua pu presentare un pericolo anche quando l'apparecchio spento. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacit fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Se il cavo d'alimentazione danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli. Non utilizzate l'apparecchio e contattate un Centro Assistenza autorizzato se: l'apparecchio caduto, se non funziona normalmente. In caso di surriscaldamento (dovuto per esempio alla griglia posteriore ostruita), l'apparecchio si spegner automaticamente: contattate il Servizio Assistenza. L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente: prima di operazioni di pulizia e manutenzione, in caso di anomalia di funzionamento, non appena avete terminato di utilizzarlo. Non immergerlo n passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia. Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa. GARANZIA : Questo apparecchio destinato esclusivamente ad un uso domestico. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto. SICUREZZA I Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. VEILIGHEID NL GR , ( , , . . . ). . Classic concentrator PROTECO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR! O seu aparelho contm materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento. Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. . . ). De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. [. . . ] Brn skal vre under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicereprsentant eller en person med lignende kvalifikation for at undg enhver fare. Brug ikke apparatet og kontakt et autoriseret servicevrksted, hvis: - apparatet er faldet ned, - apparatet ikke fungerer korrekt. hvis gitteret bagp er tilstoppet) vil apparatet standse automatisk: kontakt kundeserviceafdelingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 4930 POWERLINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 4930 POWERLINE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag