Gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4930 POWERLINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4930 POWERLINE. Wij hopen dat dit ROWENTA CV 4930 POWERLINE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CV 4930 POWERLINE te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CV 4930 POWERLINE
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ROWENTA CV 4930 POWERLINE (3028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CV 4930 POWERLINE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use. For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental. . . ). The appliance's accessories become very hot during use. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance. Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. [. . . ] GARANZIA : Questo apparecchio destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non pu essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto. SICUREZZA I Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. VEILIGHEID NL GR , ( , , . . . ). , , (DDR) 30 mA. ( ) , , , . . Classic concentrator PROTECO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR! O seu aparelho contm materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento. Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. . . ). De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is. Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vuil is), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice. De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vr het reinigen en onderhoud van het apparaat - bij storingen tijdens het gebruik. [. . . ] Cihazin elektrik kablosunun isinan paralara demediinden emin olun. Elektrik tesisatinizin voltajinin cihazinizin zerinde belirtilen voltaj ile ayni olduundan emin olun. Her trl balanti hatasi garantinin kapsamayacai, tamir edilemeyecek hasarlara neden olabilir. Ekstra bir koruma salamak iin, banyodaki elektrik devresine nominal alima diferansiyel akimi 30 mA'i amayan bir kaak akim diferansiyel devre kesicisi (RCD) balanmasini tavsiye ederiz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CV 4930 POWERLINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CV 4930 POWERLINE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag