Gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 500. Wij hopen dat dit ROWENTA CT 500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 500 te teleladen.


ROWENTA CT 500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1616 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CT 500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 F GB D NL E P I 2 5 4 fig. 1 fig. 2 fig. 3 3 1 1 6 fig. 4 2 fig. 5 fig. 6 DK N 7 1 2 8 S FIN GR fig. 7 fig. 8 fig. 9 www. rowenta. com fig. 10 fig. 11 fig. 12 Omschrijving 1 2 3 4 Apparaat Deksel van de filterhouder Deksel waterreservoir Waterreservoir 5 6 7 8 Filterhouder Waterpeil Thermoskan of glazen schenkkan (afhankelijk van het model) Aan/uit-knop VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN · Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt: wanneer het apparaat niet op de juiste wijze gebruikt wordt, kan de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaarden. · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. [. . . ] · Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. · De schenkkan of thermoskan niet op open vuur of een elektrische kookplaat verwarmen. · Tijdens de werking van het koffiezetapparaat altijd het deksel (2) gesloten houden. Met sommige, willekeurig uitgekozen apparaten zijn praktische gebruikstests uitgevoerd, waardoor het kan lijken of het apparaat al eens gebruikt is. · De thermoskan nooit in een magnetron, de vaatwasser of op een kookplaat zetten. NL · Uw apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De garantie is niet van toepassing in geval van gebruik van uw apparaat: - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen, - op boerderijen, - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen, 13 - in bed & breakfast locaties. VOOR HET EERSTE GEBRUIK Voor het allereerste gebruik spoelt u het koffiezetapparaat om door het aan te zetten zonder koffiemaling en met 1 liter water. koffie in te schenken. Plaats de schenkkan of thermoskan snel weer terug in het koffiezetapparaat om overlopen van de filterhouder te voorkomen. - Wacht enkele minuten voordat u opnieuw koffie zet. NL REINIGING - Voor het verwijderen van het gebruikte koffiedik verwijdert u de filterhouder uit het koffiezetapparaat, figuur 8 en 9. - De filterhouder kan in de vaatwasser gewassen worden. KOFFIEZETTEN (Volg de illustraties 1 tot en met 7) - Gebruik uitsluitend koud water en een papieren filter nr. - Zorg dat u de maximale hoeveelheid water die op het waterreservoir staat aangegeven, niet overschrijdt. 1 ­ Inschakeling van uw koffiezetapparaat: - Druk bij de modellen met een thermoskan op de doorzichtige schakelaar. Deze geeft een wit licht en gaat terug naar zijn oorspronkelijke stand wanneer u hem weer loslaat. Opmerking : de apparaten die zijn uitgerust met een thermoskan beschikken over een automatische stop op het einde van de cyclus. [. . . ] · Het doorlopen van het water duurt te lang of het apparaat maakt veel lawaai: - de koffiezetter dient ontkalkt te worden. Neem contact op met een erkende servicedienst. NL ELEKTRISCH OF ELEKTRONISCH PRODUCT AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR We e s v r i e n d e l i j k v o o r h et m i l ie u ! Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CT 500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CT 500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag