Gebruiksaanwijzing ROWENTA PH 570 LISSIMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA PH 570 LISSIMA. Wij hopen dat dit ROWENTA PH 570 LISSIMA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA PH 570 LISSIMA te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA PH 570 LISSIMA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA PH 570 LISSIMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. [. . . ] Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik. SCHOONMAKEN Haal de stekker uit het apparaat en laat het afkoelen op het voetstuk. Maak de krultang alleen schoon als het volledig is afgekoeld. Neem het handvat af met een zacht vochtig doekje. Laat nooit water of een andere vloeistof in het handvat lopen. [. . . ] Neem het handvat af met een zacht vochtig doekje. Laat nooit water of een andere vloeistof in het handvat lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA PH 570 LISSIMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA PH 570 LISSIMA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag