Gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 278 BRUNCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 278 BRUNCH. Wij hopen dat dit ROWENTA CT 278 BRUNCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 278 BRUNCH te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CT 278 BRUNCH
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CT 278 BRUNCH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt. Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. [. . . ] De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs. Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - het apparaat gevallen is - het niet meer normaal werkt. - Selecteer de ideale temperatuur voor uw haar met behulp van de knoppen -/+: druk op de knop ­ om de temperatuur te verminderen of op de knop + om te verhogen. - Laat de haarlok ongeveer 8 seconden zitten voor vaste krullen (korter voor lichtere krullen). - Herhaal deze procedure om nieuwe krullen te vormen. - Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te zetten. - Uw apparaat is uitgerust met een veiligheidssysteem, het stopt automatisch na ongeveer 1 uur. NB: om incorrect gebruik te voorkomen is dit apparaat uitgerust met een blokkeringsfunctie. Als u de temperatuur tijdens gebruik wilt vasthouden, drukt u 2 keer op de aan/uitknop. [. . . ] Als u de temperatuur tijdens gebruik wilt vasthouden, drukt u 2 keer op de aan/uitknop. Uw temperatuur wordt geblokkeerd, een gesloten hangslot verschijnt op het display. Als u de temperatuur van het apparaat wilt wijzigen, dient u het apparaat eerst te ontgrendelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CT 278 BRUNCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CT 278 BRUNCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag