Gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 210 BRUNCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 210 BRUNCH. Wij hopen dat dit ROWENTA CT 210 BRUNCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CT 210 BRUNCH te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CT 210 BRUNCH
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CT 210 BRUNCH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Trek, bij langdurige afwezigheid en als u het apparaat schoonmaakt, de stekker uit het stopcontact. · Het apparaat niet gebruiken wanneer dit niet goed werkt of beschadigd is. Wend u in dat geval tot een erkende servicedienst. [. . . ] · Maak geen gebruik van het apparaat als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, dient u het netsnoer door een erkende servicedienst te laten vervangen. · Zet het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in water of enige andere vloeistof. · Laat het netsnoer niet binnen handbereik van kinderen hangen. · Laat het netsnoer nooit in aanraking komen met of in de buurt hangen van warme onderdelen van het apparaat of van andere warmtebronnen en laat het niet over scherpe hoeken en randen hangen. · Voor uw eigen veiligheid dient u uitsluitend de voor uw apparaat geschikte accessoires en onderdelen van de fabrikant te gebruiken. · Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. · De schenkkan of thermoskan niet op open vuur of een elektrische kookplaat verwarmen. · Doe geen water in het apparaat wanneer dit nog warm is. - Druk bij de modellen met een glazen schenkkan op de doorzichtige schakelaar. Deze geeft een wit licht en blijft daarna in deze stand staan. Zet voor het uitschakelen van het apparaat de schakelaar terug in zijn oorspronkelijke stand (het licht moet uitgaan). ONTKALKEN - Ontkalk uw koffiezetapparaat ongeveer elke 40 cycli. U kunt hiervoor gebruiken: · ofwel een zakje ontkalkmiddel, uit de handel verdund met ½ liter koud water. · ofwel 2 grote glazen schoonmaakazijn. - Giet dit in het waterreservoir (4) en zet het koffiezetapparaat aan (zonder koffiedik). - Laat de helft van het mengsel lopen in de schenkkan of in de thermoskan (7) en vervolgens het apparaat uitzetten door te drukken op de On/Off-toets, figuur 7. - Zet het koffiezetapparaat vervolgens weer aan om het restant door te laten lopen. - Spoel het koffiezetapparaat om en laat het 2 of 3 keer doorlopen met 1 liter schoon water zonder koffiemaalsel. [. . . ] D e g a r an t i e g e ld t n i et v o o r a p p a r a t en d ie n i et o f n au w el i jk s f u n c t i o n e r e n o m d a t z ij n i et o n t k a lk t z i j n . 2 ­ Voor de modellen met een thermoskan: - Spoel de thermoskan vóór gebruik om met warm water om de warmte beter vast te houden. - Het deksel van de thermoskan moet voor het zetten en warmhouden van de koffie vergrendeld worden door dit helemaal naar links te draaien, figuur 11. - Druk voor het schenken van de koffie het heft van het deksel van de thermoskan naar beneden, figuur 10. 3 ­ Voor alle modellen: - Dankzij de druppelstopfunctie kunt u de schenkkan tijdens het koffiezetten even uit het koffiezetapparaat halen om een kopje ACCESSOIRES - Thermoskan (model CT500 of CT400) - Schenkkan (model CG400) 14 IN GEVAL VAN PROBLEMEN · Controleer: - of de stekker in het stopcontact zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CT 210 BRUNCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CT 210 BRUNCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag