Gebruiksaanwijzing ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400. Wij hopen dat dit ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400 te teleladen.


ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (393 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VECTISSIMO 2400 CO3010 CO3020 www. rowenta. com Réf : NC00007792-C03010/3020 A C G A C G E I I CO3010 CO3020 F C B B D D 1 2 CO3010 3 CO3020 H 4 5 6 2 Air outlet vent. Zona ingresso aria. 3 AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK EN BEWAREN U heeft zojuist een convector gekocht die ideaal is voor het snel verwarmen van de verschillende vertrekken in uw huis. [. . . ] · Niet aan het net snoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. · Rol voor ieder gebruik het snoer volledig uit. 2 - UITERST BELANGRIJK · · · · · · · · · · HET APPARAAT NOOIT BEDEKKEN, ZELFS NIET TIJDELIJK, WANT DIT KAN OVERVERHITTING VEROORZAKEN. Het apparaat op 50 cm van elk voorwerp houden (gordijnen, muren, spuitbussen. . . ). Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. Mocht u voor langere tijd afwezig zijn, zet de schakelaars op de uit-stand (het contrelampje dooft) en trek de stekker uit het stopcontact. Alvorens het apparaat aan te sluiten, de poten correct plaatsen (zie schema nr 4-5-6). De installatie en het gebruik van het apparaat moeten voldoen aan de in uw land geldende regelgevingen. 3 - NETSPANNING · Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, controleer dan eerst of de netspanning overeenkomt met de aan de onderkant van uw apparaat vermelde spanning. · Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). 4 - VEILIGHEID Thermische beveiliging · In geval van abnormaal warm worden of indien het apparaat kantelt, sluit een beveiliging automatisch de stroom van het apparaat af. Zodra het apparaat is afgekoeld of in geval van kantelen weer rechtop op een stabiele ondergrond staat, schakelt het apparaat automatisch weer in. 5 - WERKING Belangrijk !Bij het eerste gebruik, kan tijdelijk een lichte reuk en rook vrijkomen (klassieke verschijnselen bij alle nieuwe apparaten; ze verdwijnen na enkele minuten). · Keuze van de functie : De functie kiezen door middel van de knoppen D: Mod CO3010 : 2 functiemogelijkheden: 1200W of 2400W 1200W 2400W Mod CO3020 : 3 functiemogelijkheden: 1200W, 1200W luchtblaas, of 2400W luchtblaas 1200W 1200W luchtblaas 2400W luchtblaas of · Functie blaasinrichting (mod. CO3020): om de gewenste temperatuur snel te bereiken, moet u de blaasstand en het volle vermogen kiezen. 1) : - Stand 9 : tegenover het merkstreepje (F) : warmer - Stand 1 : tegenover het merkstreepje (F) : kouder · Vorstvrijstand : In deze stand kunt u automatisch de temperatuur boven 0°C handhaven in een normaal geïsoleerd vertrek waarvan het volume overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. Hiervoor moet u het apparaat aansluiten en de knop (C) draaien om het merkteken tegenover het symbol " " te plaatsen; een schakelaar voor het selecteren van het vermogen inschakelen (D; verlicht controlelampje). 6 - ONDERHOUD · · · · Alvorens onderhoudsbeurten te verrichten, dient u de stekker van uw apparaat uit het stopcontact te halen. [. . . ] · Controleer echter eerst of: ­ het apparaat op een normale functiestand staat ; ­ de luchtroosters niet zijn afgedekt. 9 - WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU! Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. 6 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CO 3020 VECTISSIMO TURBO 2400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag