Gebruiksaanwijzing ROWENTA CO 190 VECTISSIMO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CO 190 VECTISSIMO. Wij hopen dat dit ROWENTA CO 190 VECTISSIMO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CO 190 VECTISSIMO te teleladen.


ROWENTA CO 190 VECTISSIMO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (337 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CO 190 VECTISSIMO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. rowenta. com A C H A C H F J J CO180/185 CO190 G C B B B E E D E 1 2 C0 180 3 C0 185 4 C0 190 I 5 6 7 Air outlet vent. D. Interrupteur de ventilation (mod. 190) E. Interrupteurs de sélection de la puissance. F. Grille de sortie d'air "soufflant" (mod. 190) G. Repère. [. . . ] · Niet aan het net snoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. · Rol voor ieder gebruik het snoer volledig uit. 2 - UITERST BELANGRIJK · · · · · · · · · HET APPARAAT NOOIT BEDEKKEN, ZELFS NIET TIJDELIJK, WANT DIT KAN OVERVERHITTING VEROORZAKEN. Het apparaat op 50 cm van elk voorwerp houden (gordijnen, muren, spuitbussen. . . ). Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. Mocht u voor langere tijd afwezig zijn, zet de schakelaars op de uit-stand (het contrelampje dooft) en trek de stekker uit het stopcontact. Alvorens het apparaat aan te sluiten, de poten correct plaatsen (zie schema nr 5-6-7). 3 - NETSPANNING · Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, controleer dan eerst of de netspanning overeenkomt met de aan de onderkant van uw apparaat vermelde spanning. · Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). 4 - VEILIGHEID Thermische beveiliging · In geval van abnormaal warm worden of indien het apparaat kantelt, sluit een beveiliging automatisch de stroom van het apparaat af. Zodra het apparaat is afgekoeld of in geval van kantelen weer rechtop op een stabiele ondergrond staat, schakelt het apparaat automatisch weer in. Indien het euvel zich opnieuw voordoet zal de thermische beveiliging het apparaat definitief uitschakelen. Laat het in dat geval controleren door een erkend reparateur. 5 - WERKING Het aanzetten en de functiekeuze : Belangrijk !Bij het eerste gebruik, kan tijdelijk een lichte reuk en rook vrijkomen (klassieke verschijnselen bij alle nieuwe apparaten; ze verdwijnen na enkele minuten). 6892 - 6895 Een schakelaar gekanteld en het controlelampje brandt vermogen 1000 W. Beide schakelaars gekanteld en beide controlelampjes branden vermorgen 2000 W · Thermostaat : U kunt de temperatuur m. b. v. [. . . ] Schakel hiervoor dan ook altijd een erkend reparateur in of neem rechtstreeks contact op met de consumentenservice van Tefal Nederland of Tefal Belgium (zie hiervoor de bijgevoegde lijst). · Controleer echter eerst of: ­ het apparaat op een normale functiestand staat ; ­ de luchtroosters niet zijn afgedekt. 9 - WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU! Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CO 190 VECTISSIMO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CO 190 VECTISSIMO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag