Gebruiksaanwijzing ROWENTA CG380811 ADAGIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CG380811 ADAGIO. Wij hopen dat dit ROWENTA CG380811 ADAGIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CG380811 ADAGIO te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CG380811 ADAGIO
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CG380811 ADAGIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15 NL •OPGELET: Raak na gebruik van zicht gebeurt of zij instructies het apparaat de warmhoud- hebben gekregen betreffende plaat niet aan: de plaat blijft het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van nog even warm. •Raak tijdens het opwarmen en de potentiële gevaren. Tot alles volledig is afgekoeld en- •Kinderen mogen het apparaat kel de handgreep van de glazen niet als speelgoed gebruiken. € *De toegankelijke opperv•Dit apparaat mag worden ge- lakken van het apparaat kunnen bruikt door kinderen vanaf 8 zeer warm worden tijdens het jaar, op voorwaarde dat zij on- gebruik. [. . . ] Derhoud mogen niet door kin- • Haal de stekker uit het stopcontact deren worden uitgevoerd tenzij wanneer u het apparaat voor langere tijd ze ouder zijn dan 8 jaar en onder niet gebruikt en wanneer u het schoonmaakt. Niet als het goed het toezicht staan van een vol- • Gebruik het apparaatis. Richt u in niet geval werkt of beschadigd dat wassene. €Bewaar het apparaat en snoer • Met uitzondering van de gebruikelijke reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die de klant zelf buiten het bereik van kinderen werkzaamhedenkan uitvoeren, moeten alle door een erkend jonger dan 8 jaar. Buurt •Dit apparaat mag worden ge- • Het netsnoer mag niet in dedelen van of in contact met de warme van het buurt bruikt door personen met be- apparaat komen, noch in deranden van een warmtebron of op scherpe worden perkte lichamelijke, zintuiglijke geplaatst. Gebruik omwille van of geestelijke vermogens of met • alleen de accessoiresuw eigen veiligheid en onderdelen die voor uw apparaat beperkte ervaring of kennis, op • Koppel de stekkerzijn bedoeld. Aan het voorwaarde dat dit onder toe- snoer te trekken. Niet los door 16 * Afhankelijk van de model • Plaats de koffiekan niet in een magnetron, boven een vlam of op een elektrische kookplaat. € Giet geen water in het apparaat als het nog warm is. • Alle apparaten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Er worden praktische gebruikstests uitgevoerd op apparaten die willekeurig worden uitgekozen, wat eventuele sporen van gebruik kan verklaren. isothermische pot* • Gebruik de isothermische pot niet zonder deksel. € Het deksel van de isothermische pot moet stevig dichtgedraaid zijn om de koffie te bereiden en warm te houden. € Om de koffie te serveren, drukt u de hendel van het deksel van de isothermische pot naar beneden of schroeft u het deksel een halve draai los*. * Afhankelijk van de model De koffie opnieuw opwarmen • Plaats uw glazen koffiekan niet in de microgolfoven of in de vaatwasmachine als ze een metalen onderdeel heeft (bv: een band in staal). € Maak schoon met een doek of een vochtige spons. € Maak het apparaat niet schoon als het nog warm is. Isothermische pot* • Maak het apparaat niet schoon met schurende schoonmaakmiddelen. € Steek uw hand niet in het apparaat om het schoon te maken (het risico bestaat dat het gaat breken). € Om uw isothermische pot schoon te maken, vult u hem met water en een beetje afwasmiddel. vervolgens spoelt u alles af met overvloedig water. € Als de pot te vuil is, vult u hem met lauw water en voegt u een tabletje voor de afwasmachine toe en laat u het zo een tijdje staan. [. . . ] vervolgens spoelt u alles met overvloedig water af. i Uw apparaat bevat verscheidene waardevolle of recycleerbare materialen. € Breng het apparaat naar een ophaalpunt of, als dat er niet is, naar een erkende servicedienst voor verdere verwerking. € De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bepaalt dat elektrische apparaten niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CG380811 ADAGIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CG380811 ADAGIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag